První pomoc pro všechny

Zdravotnická skupina PPPV (První pomoc pro všechny) složená ze studentů kvint A a B za finanční podpory Vodafone pořádá:

Zdravotnické víkendy

Studenti kvinty B a profesorka Radková pořádají pro studenty gymnázia dvakrát ročně (první víkend v prosinci a v červnu) víkend s výukou první pomoci formou přednášek a praxe. Součástí velmi bohatého programu je i spousta her zaměřených na určité téma, které se na každý víkend mění. Při hrách se uplatní jak jednotlivci, tak kolektiv při týmové spolupráci a zlepšování komunikačních schopností. Na víkendy přispívá finančně i Magistrát města Ostravy z projektu "Zdraví - náš cíl".

Přednášky první pomoci

Skupina PPPV pomáhá s výukou první pomoci jak na našem gymnáziu, tak i na ostatních školách. Na našem gymnáziu probíhá výuka první pomoci zejména v sekundách a terciích v rámci předmětu zdravý životní sty především formou praxe, kdy si mohou studenti sami vyzkoušet, jak by v případě zranění a stavu ohrožení zdraví reagovali.

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Skupina PPPV se každým rokem účastní městské zdravotnické soutěže, pořádané oblastní pobočkou ČČK Ostrava, která se skládá z praktické a teoretické části.Studenti našeho gymnázia už mnoho let obsazují přední místa. V roce 2007 skončili na druhém a čtvrtém místě.

Týden s M-ČČK

18.-20. 9. organizovali studenti kvint A, B a septimy B poprvé akci, při které byli studenti gymnázia seznámeni s činnostmi organizace Mládež ČČK, jejími projekty, akcemi a také aktivitami skupiny PPPV. Program byl připraven v hale školy a probíhal především o přestávkách, kdy měli studenti možnost shlédnout zásah při těžkém zranění, vyzkoušet si práci s vozíkem a nosítky, maskování. test o HIV.

Také se mohli seznámit s jednotlivými projekty :

Help Trans (pomoc v pohybu)

Studenti kvinty B se zúčastnili semináře HT I. Stupně a nyní pomáhají při organizaci akcí konaných pro mentálně a tělesně postižené, jako např. plavecké závody. Dále se zúčastnili výletu na Hostýn a Helfštýn s ÚSP Hrabyně, pořádaným profesorem Vlčkem.

Děti a Alenka

Skupina PPPV úspěšně absolvovala tyto dva semináře zaměřené na práci s dětmi a nyní chodí do mateřské školy učit děti základy péče o zdraví.

HIV/AIDS

Na našem gymnáziu se konala přednáška o problematice HIV pod vedením Jana Meričky s obyvatelem Domu světla v Praze, který je určen pro postižené virem HIV. Problematiku HIV-AIDS připomínáme zejména 1. 12. na Den boje proti AIDS pyramidou se svíčkami a mnoha informačními materiály v hale školy.

Adaptační pobyt 2007

Studenti kvinty B a septimy B předvedli první pomoc v praxi novým studentům naší školy v rámci třídního adaptačního pobytu v Budišově nad Budišovkou a rovněž je seznámili s aktivitami, do kterých se mohou zapojit při studiu.

Dále se skupina PPPV účastní městských akcí, jako např. Den s Deníkem a Bambiriáda, kde prezentují M-ČČK ukázkami první pomoci, či dělají zdravotnický dozor.

odkazy: www.mladezcck.org
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).