Průběh zkoušek

Přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého a 1. ročníku osmiletého studia se konají v pondělí 21. 4. 2008 v budově Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace v těchto časových intervalech:

  • 8.00 - 9.15 písemná zkouška z obecných studijních předpokladů (OSP)
  • 9.30 - 10.45 písemná zkouška z matematiky (M)
  • 11.00 - 12.00 písemná zkouška z jazyka českého (JČ)

Upozorňujeme, že je nutné, aby se žáci ke zkouškám dostavili půl hodiny před jejich zahájením, tj. v 7.30 hodin a přinesli si s sebou psací potřeby (tenký černý fix do 0,5 mm). Není povoleno užívat kalkulačky, pravítko, kružítko (nejsou potřeba ani u zkoušky z matematiky), knihy, encyklopedie, slovníky, zapnutý mobilní telefon, cenné (ale nepotřebné) věci.

Uchazečům bude přidělen kód, pod kterým budou zveřejněny předběžné výsledky zkoušek na budově gymnázia a na internetových stránkách školy do tří dnů po vykonání zkoušek (nejdříve v úterý 22. dubna), telefonické informace o výsledcích nebudou podávány. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude zákonným zástupcům uchazečů odesláno do 7 dnů po termínu konání přijímacích zkoušek.

Mgr. Šárka Staníčková

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).