Projekty na naší škole

Tvorba projektů, jako prostředku ke zkvalitnění a zpestření výuky, má na našem gymnáziu již dlouholetou tradici. Řadu úspěšných projektů jsme vytvořili a zrealizovali sami, v jiných projektech jsme se zapojili do práce jako partnerská škola. Za všechny jmenujme projekt Zdraví, Cesta dějinami, Biomedicínská technika na středních školách a projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, jehož realizace byla završena v červnu 2012.

Množství projektů je na svém začátku, jiné jsou teprve v přípravě. Z právě probíhajících jmenujme projekty Dvakrát měř a jednou řeš, Matematika s radostí a "Šablony". Na jaře bude zahájen projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků a v přípravě je další s názvem Podpora jazykového vzdělávání.

Připomeňme, že projekty jsou cestou, která škole umožňuje nejen získat nemalé finanční prostředky na vybavení novými učebními pomůckami a novou didkatickou technikou. Pomáhají také pedagogům v profesním růstu a ve zkvalitnění práce, aby odpovídala novým trendům výuky a aktuálním potřebám žáků. 

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).