Projektový den Dvakrát měř a jednou řeš

logolink2.jpg

Projektový den v biologii

autor: Jakub Lukšík, 3A4

Dne 29. 11. 2012 se na naší škole uskutečnilo seznámení vyšších ročníků s moderními měřícími přístroji a různými čidly nejen ve výuce biologie. Účastníci prvního Měření v terénu, jehož jsem měl to potěšení se zúčastnit, prezentovali své nabyté dovednosti a zkušenosti svým spolužákům.

Kromě poznání dataloggeru LabQuest2 a jeho čidel v oborech biologie, chemie a fyziky si všichni zúčastnění mohli vyslechnout nejen přednášku Vojty Kačmáře, ale také Lukáše Hlivu, který popisoval své měření v terénu s využitím čidla tepové frekvence a pásu monitorování dechu. Studenti byli také obeznámeni s hlavním cílem dalšího výjezdu do přírody, a to měřením různých veličin zábavnou cestou. To vše nám umožňují naši profesoři, kteří pro nás na výjezdu vymýšlejí zajímavý program, jímž nám tuto akci dosti zpříjemňují.

Poté studenti dostali dataloggery LabQuest2, na kterých si mohli vyzkoušet jeho funkce a možnosti praktického využití. Po přesunutí do biologické laboratoře, kde už jsme byli připraveni my profesionálové, si studenti mohli vyzkoušet a naměřit jednotlivé veličiny, které vypovídají o tom, jsou-li zdraví. Kromě spirometru nebo tlakoměru to byl např. pás monitorování dechu nebo senzor tepové frekvence. Myslím si, že celý tento den byl přínosem nejen pro nás, ale i pro ostatní studenty. Už teď se těšíme na další podobnou akci.


Projektový den v chemii

autor: Šimon Šonovský, 6A8

Krátce po sedmé hodině ranní. Ve studené chodbě před laboratoří chemie se tísní skupinka studentů v pláštích. Mohlo by se zdát, že jde o klasickou dvouhodinovku cvičení z chemie, ale je 29. listopad a na nás čeká Projektový den.

Jakmile profesorka otevírá dveře laboratoře, hrneme se dovnitř se zraky upřenými na svá místa, připravené zkumavky s roztoky a nabité dataloggery, tak jako se rozzuřený býk vrhá do arény, hypnotizovaný třepetající se červenou látkou.

Nejprve jsme provedli zkalibrování všech čidel a měřičů, od teploměru přes zákaloměr, měřiče koncentrace vzdušného kyslíku až po čidla měřící vodivost roztoku nebo množství rozpuštěných vápenatých iontů.

Jakmile odpadne počáteční zuřivost, začíná se laboratoří a přilehlou váhovnou plížit nervozita a otázky: Co jim budeme říkat? Co když něco přestane fungovat?

Nicméně, jakmile do laboratoře přichází první skupina a rozestupuje se kolem jednotlivých stolů, u kterých každý z nás začíná svůj premiérový výklad, nervozita rychle mizí. Návštěvníci našeho měřičského doupěte se zájmem sledují nejen postup měření s různými čidly, ale i kalibraci čidel před měřením, s dataloggery i práci s naměřenými daty v notebooku a téměř vždy kladou více či méně zvídavé dotazy.

Po první skupince studentů už nervozita úplně odpadá a „odbavení“ poslední skupinky studentů probíhá u každého stolu naprosto profesionálním způsobem.

Jakmile se zavřou dveře za posledním odchozím, tak atmosféra v laboratoři uvolní, všichni si zkouší různé měřiče a dokonce nás poctí návštěvou jeden ze studentů se zaujetím pro chemii. Poté už jen krátká návštěva profesorky Milatové, úklid a hurá domů.

Projektový den byl nejen možností ulít se na jeden den z vyučování (o to nám přeci vůbec nešlo!), ale také možností ukázat všem studentům práci s dataloggery a jejich využití. Myslím si, že jejich zakoupení bylo dalším krokem vpřed ve výuce a doufám, že se budou podobné akce opakovat.


Projektový den ve fyzice

autor: Jakub Beránek, 8B8

V posluchárně fyziky se 29. 11. 2012 prostřídaly všechny čtyři ročníky vyššího gymnázia, aby si vyslechly zajímavou přednášku o projektu Dvakrát řeš a jednou měř a o používání nakoupených dataloggerů panem profesorem Kolašínem.

Žáci se naučili, jak s dataloggery zacházet, zpracovávat naměřené výsledky a počítat s nimi. Poté jim již zkušenější studenti, kteří byli na výjezdu I. na Morávku, předvedli zajímavé pokusy s měřením tlaku, teploty, elektrického napětí, světelné intenzity a dalších zajímavých veličin. Laboratoř byla otevřená také odpoledne pro další zájemce. Tento projektový den se podle mě velmi vydařil a obohatil nás o nové vědomosti.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).