Projekt "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" v roce 2011/2012

logolink2.jpg

Projekt "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" přechází do své závěrečné fáze. V ní bude probíhat dokončování a následné ověřování výukových opor, určených zejména pro výuku v zeměpise. Můžeme se ale těšit i na opory z matematiky, biologie, chemie či francouzského jazyka.

A co to výuková opora je? Jde o metodický materiál, určený pro vyučující, který se skládá celkem ze 4 částí. Jde o učební text, zahrnující nejaktuálnější poznatky daného oboru, pracovní listy, vytvořený výukový materiál pro interaktivní tabuli a nakonec také test k ověření znalostí, vytvořený v prostředí SLMS-class. Vše v úrovni pro nižší i vyšší stupeň gymnázia. Hlavním cílem těchto materiálů je zkvalitnit a zatraktivnit výuku jednotlivých předmětů.

Byť se výukové opory rodí v potu tváře, přesto budou pro následující roky velkým přínosem, podpořeným také navázáním kontaktů mezi učiteli šesti škol Moravskoslezského kraje.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).