Projekt Cesta dějinami - období komunismu

eufond

Naše gymnázium spolu s občanským sdružením Pro Gymnasium už čtvrtým rokem spolupracuje v rámci přeshraniční spolupráce s gymnáziem ve Strumieni v Polsku, a to formou studentských exkurzí, výměnných pobytů, vzájemných setkávání studentů při kulturních akcích a vystoupeních v České republice a v Polsku. V roce 2009 jsme realizovali společný projekt Cesta dějinami, zaměřený na tématiku 2. světové války a osudů Židů v této době.

Na rok 2010 jsme připravili nový projekt  Cesta dějinami- období komunismu, který bude zaměřen na období 1945-1989. Projekt bude opět spolufinancován z Fondu mikroprojektů (Evropská unie) v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č. ERS-CZ/2008/00509. Předpokládaná výše způsobilých výdajů činí 26 879 EUR, přičemž až 85% způsobilých výdajů může být po uskutečnění projektu financováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15 % musíme hradit z vlastních zdrojů. Projekt je předfinancován z půjčky, kterou Pro Gymnasiu poskytli pan Jaroslav Adamus- autoškola CARAD, paní Karin Lednická - nakladatelství Domino, pan Jaromír Glisník a ze zdrojů obč. sdružení Pro Gymnasium.

Čeští i polští studenti obou škol se budou v rámci projektu společně zúčastňovat exkurzí:

  • 21. 4. 2010 - přečerpávací  elektrárna Dlouhé Stráně poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor
  • 12. - 14. 5. 2010 - exkurze Varšava
  • říjen 2010 - Praha, Plzeň, Příbram - návštěva míst spjatých s tématikou komunistických lágrů a památníků obětí komunismu
  • listopad 2010 - závěrečné  setkání k projektu na partnerské škole ve Strumieni v Polsku
  • prosinec 2010 - závěrečné  setkání českých a polských studentů  a pedagogů na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce.

 

Naši studenti budou po celý rok pracovat na historických, literárních, biologických, zeměpisných, fyzikálních a literárních projektech o tématech spjatých s tímto obdobím, budou vytvářet multimediální prezentace, výtvarné práce, vytvoří výstavu fotografií, budou připravovat hudební vystoupení dobových písní i písní zakázaných autorů. V prosinci pak proběhne na našem gymnáziu prezentace výsledků studentských prací a projektů a stejným způsobem pak bude projekt zakončen v listopadu ve Strumieni.

Projektu se v průběhu celého roku zúčastní kolem 200 našich studentů a celoročně 13 pedagogů.

Z financí projektu jsou hrazeny např. výdaje spojené s exkurzemi (doprava, jídlo, vstupy, ubytování), je z něj zakoupena potřebná technika pro tvorbu a zpracování studentských prací a prezentací  (kamera, fotoaparát, dataprojektor, notebook, hudební aparatura atd.), literatura a tématická CD a DVD (cca 100 knih), potřebný spotřební materiál, personální výdaje pedagogů, účetní a propagace projektu.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).