Projekt Cesta dějinami

eufond.jpg

Naše gymnázium, spolu s občanským sdružením Pro Gymnasium, už třetím rokem spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s gymnáziem ve Strumieni v Polsku, a to formou studentských exkurzí, výměnných pobytů, vzájemných setkávání studentů při kulturních akcích a vystoupeních v České republice a v Polsku. Pro rok 2009 jsme se rozhodli vytvořit společný projekt Cesta dějinami, zaměřený na tématiku 2.světové války a osudů Židů v této době. Projekt bude spolufinancován z Fondu mikroprojektů (Evropská unie) v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č. ERS-CZ/2008/00509. Předpokládaná výše způsobilých výdajů činí 18 090 EUR, přičemž až 85% způsobilých výdajů může být po uskutečnění projektu financováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15 % musíme hradit z vlastních zdrojů. Projekt je předfinancován z půjčky, kterou Pro Gymnasium poskytli pan Tomáš Závada, ředitel firmy Intoza, a ateliér Ing. arch. Hany Kovářové.

Čeští i polští studenti obou škol se budou v rámci projektu společně zúčastňovat exkurzí (31. 3. 2009 Krakow- zaměřeno na historii polských Židů, 27. 4. Osvětim/ Birkenau-prohlídka koncentračních táborů, 3. - 5. 6. Praha, Terezín, Lidice-návštěva míst spjatých s historií Židů a období 2. světové války, říjen- Varšava). Naši studenti budou po celý rok pracovat na historických, literárních či biologických projektech o tématech spjatých s tímto obdobím, budou vytvářet multimediální prezentace, výtvarné práce, vytvoří výstavu fotografií, budou připravovat hudební vystoupení židovských písní. V listopadu pak proběhne na našem gymnáziu- prezentace výsledků studentských prací a projektu a stejným způsobem pak bude projekt zakončen v prosinci ve Strumieni.

Projektu se v průběhu celého roku zúčastní kolem 120 - 150 našich studentů a celoročně 6 pedagogů.

Z financí projektu jsou hrazeny např. výdaje spojené s exkurzemi (doprava, jídlo, vstupy, ubytování), je z něj zakoupena potřebná technika pro tvorbu a zpracování studentských prací a prezentací (kamera, fotoaparát, dataprojektor, notebook atd. ), literatura a tématická CD a DVD (dosud bylo zakoupeno kolem 50 knih), potřebný spotřební materiál, personální výdaje pedagogů, účetní a propagace projektu.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).