nahled

Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

logolinkROP.png
Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

Celkové výdaje projektu: 9 587 049,44 Kč
Dotace z rozpočtu RR: 8 148 992,02 Kč
Podíl Moravskoslezského kraje: 1 621 977,42 Kč

Doba realizace projektu

únor 2015 – září 2015

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Partneři projektu

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Zpráva o projektu na našem gymnáziu

Projektové peníze jsme v našem případě využili na modernizaci dvou učeben přírodovědných předmětů – a to učebny biologie a fyziky.

Do obou učeben byl zakoupen nábytek v hodnotě zhruba 603 500 Kč. Další peníze byly investovány do vybavení učeben. Konkrétně jsme je využili na nákup didaktických pomůcek pro fyziku (70 000 Kč), mikroskopů a trvalých preparátů (200 000 Kč), digitálních vah pro fyziku i biologii (15 600 Kč) a měřicích souprav pro počítačem podporované experimenty (330 000 Kč). Vše bylo dokončeno a uvedeno v provoz o letošních prázdninách. Aktuálně je již vše využíváno, dodány budou ještě didaktické pomůcky pro biologii (50 000 Kč). Výuka fyziky a biologie tak díky projektu opět mohla zkvalitnit své možnosti a zatraktivnit se žákům.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).