Překladatelská soutěž UPOL

Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhlo školní kolo překladatelské soutěže, kterou každoročně pořádá Univerzita Palackého v Olomouci.

O překládání z anglického jazyka, které proběhlo první den, byl stejně jako v minulém roce veliký zájmem. Zúčastnilo se jej 40 studentů vyššího gymnázia, a proto bylo velice těžké vybrat pouze dva nejlepší překladatele, kteří postoupí do univerzitního kola. Nakonec jsme se shodli na tom, že nejlepší výsledné práce vytvořili:

  1. Jana Matoušková (7B8)
  2. Lea Ermisová (6B8)
  3. Michal Pidra (7A8, náhradník)

Dalšími nadějnými překladateli, které bychom také rádi zmínili, byli Jindřich Řeháček (6A8), Adéla Černíková (5A8) a Karolína Staňková (3A4).

Druhý den se potom překládalo ze španělského a francouzského jazyka, kde si studenti znovu otestovali, že pro překlad není důležitá pouze znalost cizího jazyka, ale hlavně perfektní ovládání češtiny.

Vybranými studenty, kteří postupují do univerzitního kola za španělský jazyk jsou:

  1. Richard Guth (4A4)
  2. Adéla Černíková (5A8)

Gratulujeme postupujícím a děkujeme za účast všem studentům, kteří se zhostili překládání nelehkých textů na výbornou.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).