nahled

Přehlídka prací středoškolské odborné činnosti

Poslední únorový den letošního roku přinesl školní kolo soutěže středoškolské odborné činnosti. Představily se 4 soutěžící se svými pracemi, které vytvořily v rámci působení v seminářích přírodovědných i humanitních předmětů. Soutěžní práce i jejich obhajoby byly velice zajímavé a porotě a posluchačům v publiku daly možnost dozvědět se mnoho zajímavého.

A jak to všechno dopadlo?

V obou historie zvítězila s prací o veslařském klubu Perun a odbojové činnosti jeho členů Kateřina Michálková ze třídy 7A8. V oboru biologie se na nejvyšší příčce umístila Tereza Grygarová ze třídy 3A4 s prací o hiporehabilitaci a přípravě specializačních koní. V oboru zdravotnictví soutěžily 2 soutěžící ze třídy 3A4, a to Veronika Holaníková a Markéta Babincová. Veronika Holaníková představila práci o terapii ploché nohy u běžců, s níž nakonec zvítězila, Markéta Babincová pak s prací o svalové hypertrofii obsadila 2. místo. Práce Kateřiny Michálkové a Veroniky Holaníkové doporučila porota k postupu do dalšího kola soutěže.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům a přejeme hodně zdaru v další fázi soutěže.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).