Přehled umístění absolventů podle vysokých škol

 2011
 4A48A88B8
Akademie múzických umění v Praze001
Divadelní fakulta001
Masarykova univerzita v Brně227
Ekonomicko-správní fakulta001
Fakulta informatiky010
Fakulta sociálních studií002
Filozofická fakulta100
Pedagogická fakulta010
Právnická fakulta002
Přírodovědecká fakulta102
Ostravská univerzita v Ostravě658
Fakulta sociálních studií010
Filozofická fakulta221
Lékařská fakulta203
Pedagogická fakulta210
Přírodovědecká fakulta013
Zdravotně sociální fakulta001
Panevropská vysoká škola (Ostrava)110
Fakulta práva110
Slezská univerzita v Opavě011
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě011
Univerzita Karlova v Praze101
Pedagogická fakulta100
Právnická fakulta001
Univerzita obrany (Brno)001
Fakulta vojenských technologií001
Univerzita Palackého Olomouc144
Filozofická fakulta121
Lékařská fakulta002
Pedagogická fakulta001
Právnická fakulta020
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno110
Farmaceutická fakulta110
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava1495
Fakulta bezpečnostního inženýrství111
Fakulta ekonomická772
Fakulta elektrotechniky a informatiky300
Fakulta stavební001
Fakulta strojní011
Hornicko-geologická fakulta300
Vysoká škola ekonomická v Praze010
Fakulta mezinárodních vztahů010
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze010
Fakulta potravinářské a biochemické technologie010
Vysoké učení technické v Brně222
Fakulta chemická210
Fakulta informačních technologií012
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského (Ostrava)100
100
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).