Přednáška o dezinformacích a hoaxech

Ve čtvrtek 5. 10. se naše třída 6B8 vydala pod vedením paní profesorky Miroslavy Fialové do Knihovny města Ostravy na ulici Závodní na přednášku o dezinformacích a hoaxech. 

Za sebe jsem neměl vysoká očekávání – spíše naopak – velmi nízká. Po loňské účasti na podobné prezentaci jinde, s naprosto neprofesionálním podáním, kde se snad nikdo nedozvěděl nic nového a všichni se nudili, to snad ani nešlo, což mě nad míru mrzelo, jelikož se sám o politiku a dezinformace relativně podrobně zajímám. Naštěstí jsem se mýlil – mladý pán tématu velmi dobře rozuměl, vysvětloval jasně a odborně, vše navíc zpestřil zábavným podáním, které je, troufám si říci, pro většinu mých vrstevníků zásadním. I ti, které podobná témata vůbec nezajímají, odcházeli s pocitem, že se rozhodně nenudili.

Téma dezinformací je v nynější době velmi důležité. A právě proto jsem velmi rád, že někdo nejenže tématu skutečně rozumí, ale hlavně je dokáže srozumitelnou a zábavnou formou podat mladé generaci. Například právě díky podobným akcím pro školy.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).