nahled

Pražský studentský summit

Vůbec poprvé se v letošním školním roce účastní studenti naší školy projektu Pražský studentský summit. Jedná se o již 14. ročník prestižního setkání studentů z celé České republiky, kteří se aktivně zajímají o domácí i mezinárodní dění. Každému, kdo projde náročným přijímacím řízením dává možnost zažít atmosféru vrcholného diplomatického jednání. Projekt je pořádán Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) a je založen na velmi sofistikované hře-modelu zasedání tří klíčových mezinárodních organizací: NATO, EU a OSN.

V rámci Modelu OSN, kterého se naši studenti účastní, probíhá celkem pět workshopů na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Hostem prvního workshopu byl ministr vlády České republiky Cyril Svoboda. Jeho projev o prioritách směřování české zahraniční politiky na nás opravdu silně zapůsobil.

Na všech pěti workshopech jednají studenti v rámci jednotlivých orgánů OSN (Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, HRC, ECOSOC, CSD, WHO a WTO) a získávají tak výbornou představu o poli působnosti těchto jednotlivých orgánů, jejich pravomocích a způsobu fungování. Druhý den worshopu je pak věnovám summitovému debatnímu klubu a Lidsko-právnímu biografu, v jehož rámci je promítán vždy jeden film s lidsko-právní tématikou dle předešlého výběru účastníků. Po jeho skončení je vedena interaktivní diskuze se zajímavými hosty.

Účelem workshopů je připravit účastníky na závěrečnou konferenci, která proběhne ve dnech 13. - 16. března 2008 v nádherných prostorách hotelu Hilton Prague. Záštitu nad touto konferencí převzali společně ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a bývalá americká ministrině zahraničí Madeleine Albrightová.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).