„Poznej sám sebe. Typologie lidí“

logolink2.jpg

Součástí projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" je také několik plánovaných vzdělávacích akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních i pedagogických dovedností učitelů. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, na které se podílelo nejen 9 účastníků z naší školy, ale také kolegové z ostatních škol. Uskutečnil se ve dnech 4. až 5. května na Čeladné a jeho téma znělo "Poznej sám sebe. Typologie lidí".

V jeho průběhu jsme se pod vedením pana Mgr. Jaromíra Slámy, M.A., formou semináře a her dozvěděli mnoho zajímavého o typologii osobnosti MBTI. Závěrečný mnohastránkový dotazník pak řadě z nás ukázal, zda naše sebehodnocení této typologii odpovídá, případně vnesl nový pohled na naši osobnost.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).