nahled

Po stopách J. A. Komenského

Ve čtvrtek 6. června se studenti kvinty A za doprovodu paní profesorky Brachaczkové a paní profesorky Pišlové zúčastnili exkurze do Muzea J. A. Komenského ve Fulneku. Sraz byl v 8:25 na nádraží Ostrava-Svinov, odkud vlak odjížděl v 8:37. V Suchdole nad Odrou jsme přestoupili na motoráček a kolem půl desáté jsme dorazili do cíle. Ve vlaku jsme obdrželi pracovní list k tématu, který jsme počas celého dne vyplňovali, abychom si zapsali své poznatky o J. A. Komenském. Exkurze byla rozdělena na 2 části.

V první části byla přednáška zaměřena převážně na osobnost Jana Amose Komenského, dobu, ve které žil, a vše, co s obdobím jeho života souviselo, např. rozdíl mezi pravoslavnou a katolickou církví. K výkladu nám paní průvodkyně párkrát promítla na strop muzea krátké animace, což mě osobně velice zaujalo, přestože mě potom začal bolet krk. :) Paní byla moc milá, během přednášky jsme mohli pokládat různé otázky. Dokonce nám i pomohla s úkoly v pracovním listu.

V druhé části jsme se přesunuli do kostela Nejsvětější Trojice, kde jsme si mohli prohlédnout nádhernou barokní architekturu. Pan páter nám objasnil význam fresek na stropě kostela, jména a příběhy spojené se sochami v hlavní lodi i v kapli. Mimo to nám ukázal i relikviáře a vysvětlil, co vše lze za relikvie považovat a jakého mohou být řádu. Poté si nás na starost vzala další průvodkyně, která nás provedla městem a seznámila nás s jeho historií.

Unavení, a hlavně hladoví jsme poté měli asi hodinu času prohlédnout si městečko sami a koupit si něco dobrého k snědku. Již s plným žaludkem jsme se setkali na nádraží, odkud nás po chvíli odvezl vlak zpátky. Po příjezdu na nádraží Ostrava-Svinov jsme odevzdali pracovní listy, rozloučili se a šli každý svou cestou.

A jak se akce líbila mým spolužákům?

Exkurze do Fulneku se mi moc líbila. Zahájili jsme ji v muzeu Svět Komenského, kde jsme se dozvěděli vše o Komenském, o jeho díle i osobním životě a zjistili jsme, že to neměl lehké, ale přesto pokračoval dále na své cestě k porozumění světu a bohu. Poté jsme pokračovali do kostela Nejsvětější Trojice, který se mi také velmi líbil, a následovala procházka městem až ke kryptě kapucínů, kde vládl příjemný chládek a klid, ostatky jsme bohužel nespatřili. Cestu jsme zakončili vyplněním pracovního listu, jízdou motoráčkem do Suchdolu n. O. a nakonec rychlíkem zpátky do Ostravy. Někdy bych si to chtěl zopakovat. - Martin Zinglar, 5A8

Architektura a náboženská historie Fulneku jsou skvělými lákadly pro každého, kdo chce nahlédnout do minulosti a možná se z ní i trochu poučit. Dechberoucí město mě naprosto okouzlilo a ráda se tam zase někdy podívám. - Aneta Mlýnková, 5A8

Výlet jsem si užila. Přednáška propojená s projekcí krátkých “filmů” byla zajímavá. Ráda bych se do Fulneku ještě někdy podívala. - Michaela Lenartová, 5A8

Exkurze byla z mého pohledu velmi poučná, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací o J. A. Komenském. Během exkurze jsme si prošli muzeum, kterým nás provedla milá průvodkyně, prohlédli jsme si katolický i protestantský kostel a na závěr i město Fulnek. - Tereza Imrichová, 5A8

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).