nahled

Ostrava slaví významné výročí

V letošním roce slaví naše město 750 let od 1. písemné zmínky, která je považována za faktické datum založení města. Řada institucí připravuje významné akce. Jednou z nich byla bezesporu výstava Korunovační klenoty v dějinách světa. Jednalo se o zdařilé napodobeniny i originály korun významných říší Evropy, Asie, Afriky a Ameriky, které nejsou veřejnosti přístupné. Patří do nejslavnější světové sbírky replik korunovačních klenotů firmy Juwelier Abeler ve Wuppertalu. Výstava byla doplněna fotografiemi nejznámějších korunovačních katedrál a přehledem současných panovnických rodů v Evropě. Expozicí se završilo 700. výročí narození Karla IV. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny čtyři koruny, které měl právo nosit náš nejslavnější panovník. Doplněním výstavy pro naše žáky byla i návštěva expozic s výkladem.

Tato akce se mi líbila, jednak jsme viděli různé modely Ostravy, dozvěděli jsme se, co se v Ostravě v minulosti vyrábělo, zjistili jsme, proč se Prokešovo náměstí jmenuje takto, a prohlédli si koruny králů a panovníků z různých částí světa. - Martin Šmatera, 2A8

Koncem února jsme s paní profesorkou Štensovou a Klimkovou navštívili Ostravské muzeum na Masarykově náměstí. Nejprve jsme měli přednášku o historii Ostravy, při které jsme vyplňovali pracovní listy podle výkladu průvodkyně a podle expozic. Na závěr jsme se šli podívat na korunovační klenoty, vypadaly jako pravé. Vše se nám moc líbilo a paní, jež nás provázela, byla bývalá studentka našeho gymnázia. - Nicola Walczyková a Veronika Goroľ, 2A8

Navštívili jsme výstavu korunovačních klenotů. Naše návštěva začala velmi naučnou přednáškou o historii města Ostravy, která nás obohatila jak vědomostně, tak kulturně. Dále jsme pokračovali na prohlídku replik originálů korunovačních klenotů z celého světa. Nejpovedenější podle našeho názoru byla Svatováclavská koruna, kterou nechal zhotovit Karel IV. Za zorganizování celé akce děkujeme paní profesorce Štensové. - Tran Tue, Miloš Merta a Jiří Losert, 2A4

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).