Organizační poznámky k vypracování a zasílání protokolů

(Závazné jsou pokyny vašeho vyučujícího. Neuvede-li jinak, řiďte se poznámkami níže.)

zpět na laboratorní cvičení

Protokol zpracujte do jednoho týdne od měření (není-li dohodnuto jinak), a to v elektronické podobě pomocí textového procesoru (nebo jiného vhodného nástroje). Za skupinu (obvykle dvojici) stačí zpracovat jeden společný protokol(*). Protokol zašlete na e-mail svého učitele. Do předmětu napište "fcvX-příjmení" kde X je číslo laboratorního cvičení. Do textu zprávy napište (alespoň) označení protokolu (např.: "Měření délky posuvným měřítkem a mikrometrickým šroubem"), za koho protokol zasíláte (např.: "Protokol zasílám za sebe" - když nechcete, aby vaše vypracování bylo považováno za společné - "Protokol ve skupině s ... vypracoval ...") a podpis (jméno) autora. Protokol připojte jako přílohu, vygenerovanou jako *.pdf dokument (**) . (Tím zajistíte, že dokument bude mít při čtení na jiném počítači stejný vzhled jako při ukládání - má význam při psaní indexů, zlomků, formátování textu...) Protokol pojmenujte Xx_prijmeni1-prijmeni2.pdf (kde X je číslo laboratorního cvičení, x je "a" pro první, "b" pro druhou skupinu, prijmeni1 je příjmení autora protokolu bez diakritiky, prijmeni2 - příjmení druhého studenta ze skupiny bez diakitiky, v případě, že za něj autor protokol posílá, v případě, že zasílá protokol jen za sebe, -prijmeni2 neuvádí).


(*)   jestliže si naměříte ve skupině každý svou sérii měření, může i druhý člen skupiny zpracovat protokol určený ke klasifikaci.
(**)   PDF jako zkratka Portable Document Format - Formát pro přenositelné dokumenty
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).