Organizace začátku školního roku 2014/15

V pondělí 1. 9. bude v 7:50 zahájen nový školní rok třídnickými hodinami jednotlivých tříd. Žáci budou seznámeni s důležitými termíny nového školního roku, se školním řádem a jeho přílohami a absolvují nezbytná úvodní školení. V tento den žádná další výuka probíhat nebude.

Slavnostně bude školní rok zahájen filmovým představením v kině Luna, a to v 8:15 pro žáky nižšího stupně školy projekcí filmu Cesta do školy, v 10:00 bude následně žákům vyššího stupně gymnázia promítnut film Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Vstupné na první představení je 40 Kč, vstupenka na druhý film stojí 45 Kč.

Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. září absolvují primy a třída 1A4 výjezdní adaptační pobyt, ostatní třídy se budou od středy učit podle platného rozvrhu hodin.

V důsledku celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude ve čtvrtek výuka zkrácena. Žákům vyššího stupně skončí výuka po 5. vyučovací hodině, žákům nižšího stupně školy po 6. vyučovací hodině.

Všechny potřebné informace získáte také prostřednictvím svých třídních učitelů.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).