Organizace ŠVL

Rozpis zápasů | Tabulka výsledků | Seznam družtev | Nejlepší hráč/-ka | Exhibice DOD

Cílem Školní volejbalové ligy je radostný pocit ze hry a navození příjemné atmosféry. Vítězství tento pocit může jen umocnit.

Družstva

 • Činnosti volejbalového kroužku se může účastnit jen řádně nahlášený (přihlášený) student, který byl poučen o BOZP a podepsal náležitý formulář.
 • V každém družstvu musí být během hry alespoň dvě dívky na hrací ploše. Jedinou výjimkou je případné družstvo kantorů, které se o to bude snažit, ale nemusí toho dosáhnout.
 • Je-li družstvo při zahájení utkání nekompletní (méně než 6 hráčů), prohrává kontumačně 0:2 (0:25, 0:25). Neznamená to ovšem, že si nemohou zahrát přátelské neoficiální utkání.
 • Hostovat v týmu může pouze hráč jiného týmu pouze v případě, že je tým nekompletní nebo nesplňuje pravidlo o počtu dívek na hřišti a zároveň s tím souhlasí kapitán soupeře.
 • Všichni členové družstva, přítomní na utkání, se musí rovnoměrně zapojit do hry, tzn. střídají se dle pravidla popsaného v kapitole „Průběh zápasu“.
 • V případě úrazu některého z hráčů může družstvo zraněného hráče vystřídat (mimo pořadí střídání při zachování pravidla o pohlaví hráčů na hřišti). Pokud nemá náhradníka na střídání, může dohrát zápas v 5 hráčích, pokud s tím souhlasí kapitán druhého družstva.
 • Družstva delegují podle rozpisu 1 rozhodčího a 1 asistenta. Pokud se nedostaví ani jeden z delegovaných hráčů, bude družstvu odebrán bod z celkového hodnocení.
 • Družstva by měla k zápasu nastupovat v jednotném dresu (alespoň v triku stejné barvy), aby tímto přispěly k zachování vysoké úrovně naší školní ligy.
 • Hráči se svým chováním během zápasu snaží o vstřícné řešení problémů a nesnaží se konfrontačně využívat slabiny v organizaci, která se stále vyvíjí. Všichni jsme do ligy zapojení pro radostný požitek ze hry a ne proto, abychom vyvolávali konflikty.
 • Porušení některého z bodů pravidel organizace bude v rámci Školní volejbalové ligy řešeno kontumací zápasu v neprospěch provinilého týmu.

Zápasy

 • Probíhají vždy v pondělí a ve středu od 14.30 hod. do 15.45 hod. podle rozpisu. V případě, že se zápas nebude moci uskutečnit, přesouvá se automaticky na první volný termín na konci rozpisu.
 • Začátek utkání je ve 14.45 hod.
 • Konec zápasu je nejpozději v 15.45 hod.
 • Hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů. Případný třetí set (tiebreak) se hraje do 15 bodů a musí skončit rozdílem dvou bodů. Při dosažení 8. bodu v tomto zkráceném setu si týmy vymění strany a zachovají stejné postavení hráčů v poli i na střídačce. V případě, že zápas není ukončen do zvonění v 15.45 hod., vítězí to družstvo, které má po dopadu míče na zem vyšší počet bodů v posledním setu. V případě shodného počtu bodů se ještě jednou podává rozhodující míč.
 • Doporučujeme po výměně stran nastoupit v nezměněném postavení (stejně jako je tomu v tiebreaku dle oficiálních pravidel).
 • Výška sítě je 235 cm.
 • Družstva si za zápasy připisují do tabulky tyto body:

3 body za vítězství 2:0
2 body za vítězství 2:1
1 bod za prohru 1:2
0 bodů za prohru 0:2
-1 bod za kontumaci
 • Skončí-li utkání dříve než v 15.45 hod., mohou se kapitáni s rozhodčím domluvit na pokračování utkání až do 15.45 hod. Tato dohrávka již nemá vliv na výsledek zápasu (má formu tréninku).
 • Družstvo, které je označeno v rozpisu jako DOMÁCÍ (D), je povinno pomáhat rozhodčímu s přípravou hrací plochy a s jejím uklizením po skončení zápasu (natažení sítě, připevnění antének atd.).

Průběh zápasu

 • Tělocvična bude otevřena nejpozději ve 14.30 hod., rozcvičování probíhá podle pokynů rozhodčího v pořadí rozehráváni, smečování, podání (cca po 5 minutách na činnost).
 • Ve 14.45 hod. družstva nastoupí na koncové čáry, pozdraví se a kapitáni jdou k rozhodčímu losovat. Před samotným aktem losování si podají ruce - napřed s rozhodčím, pak vzájemně.
 • Pokud družstvo nenastoupí do 14.50 hod. prohrává kontumačně 2:0 (25:0, 25:0).
 • Hraje se podle platných volejbalových pravidel s těmito úpravami:
 • 1. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno hrát nohou.
 • 2. Za přešlap pod sítí je považován již dotyk středové čáry.
 • 3. Dotek sítě nebo dotek (přešlap) středová čáry není chybou, pokud se neuskuteční během akce související s hraním míče, nebo tento dotek nepřekáží ve hře.
 • 4. Hráči v družstvu se střídají pouze tak, že po získání míče jde hráč, který má podávat, střídat a hráč, který vstupuje do hry, jde na podání. Není možné vynechat některého hráče ze hry/střídaní. Vždy musí být dodrženo pravidlo o pohlaví, pokud rozhodčí neudělil výjimku.
 • Vznášet námitky během hry může slušným způsobem jen kapitán.
 • Kapitán může kdykoliv během přerušení hry požádat oddechový čas, přičemž má právo na dva oddechové časy po 30 sekundách během každého jednotlivého setu.
 • Za nesportovní chování uděluje rozhodčí provinilému hráči žlutou kartu a soupeři se připisuje bod. Za velmi hrubé porušení pravidel se uděluje provinilému hráči červená karta a hráč je vykázán z tělocvičny.
 • Míč se při přerušení hry soupeři podává (nikoli kope!) pod sítí. Za opakované porušování tohoto pravidla může rozhodčí týmu udělit žlutou kartu.
 • Hráči jsou povinni dodržovat BOZP (bezpečnostní pravidla), se kterými byli seznámeni na začátku školního roku. Jedná se zejména o přezouvání a převlékání, a dále o zákaz konzumace jídla či žvýkání žvýkačky v tělocvičně.
 • Rozhodčí si vyhrazuje právo reagovat na nově vzniklé situace dle vlastního uvážení.
 • Po ukončení zápasu se družstva seřadí na koncových čarách, pozdraví se a jdou si vzájemně podat ruce, kapitáni nejprve podají ruce rozhodčímu.
 • Družstvo si může pozvat jiné studenty naší školy jako diváky. Ti pak sedí na polovině svého družstva a povzbuzují v duchu fair - play a slušnosti. V opačném případě budou vykázáni.

Organizátoři si vyhrazují právo dalších úprav!
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).