nahled

Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády

Červnový chod školy v bodech

 • Přístupnost školy pro studenty - každý všední den 8:00 - 12:00, výjimka: 1.-2. 6. a 8.-9. 6. - v těchto dnech je škola z důvodu písemných maturit a přijímacích zkoušek studentům uzavřena.
 • Výuka - převažuje dálková forma výuky, od 18. 6. - 24. 6. je možnost konzultací nematuritních ročníků dle domluvy s jednotlivými kantory.
 • Uzavírání známek a vysvědčení - 24. 6. uzavření známek, 30. 6. předávání vysvědčení, forma bude upřesněna.
 • Třídní schůzky 10. 6. jsou zrušeny.
 • Třídní schůzky budoucích prim a prvního ročníku proběhnou 24. 6., a to v 16:00 první ročník, v 17:00 primy. Z důvodu hygienických opatření je žádána účast jen jednoho rodiče.
 • Povinnosti žáků - do 30. 6. vyklidit svou šatní skříňku, vypořádat závazky ve škole, učebnice se budou vracet až v září.
 • Focení tříd v tomto školním roce neproběhne.
 • Vzhledem k hygienickým opatřením u maturitních zkoušek není účast žáků nižších ročníků žádoucí.

Děkujeme za pochopení, respektování pokynů a zvýšených hygienických opatření.

29. 5. 2020, Mgr. Michaela Böhmová, zástupkyně ředitelky


V týdnu od 30. 3. - 3. 4. bude škola pro potřeby žáků otevřena zase ve středu od 8:00 - 12:00 hod. (u vstupu je třeba zvonit).

Potvrzení o studiu či doklad na ošetřovné (případně jiná potvrzení) Vám vystavíme i na dálku. Aktuálně jsou všude akceptovány i naskenované verze. Nemusíte tedy do školy chodit osobně, stačí se obrátit mailem na kancelar@ghrabuvka.cz, zaslat potřebné údaje a paní sekretářka Vám potvrzení vystaví a mailem zašle. Ve škole bude do středy, potřebujete-li takto vystavit potvrzení na příští týden, ozvěte se jí do 1. 4. do 12 hod.

A co se dálkové výuky týče, tento týden jsme zavedli avizovaná opatření a úpravy. Budete-li se k nim chtít vyjádřit, zda fungují, nefungují, nastalo zlepšení/(nedejbože) zhoršení :-) , stále máte k dispozici dotazník. Vaše příspěvky tam pravidelně sledujeme. Budeme tedy rádi za pokračující zpětnou vazbu.

29. 3. 2020, Mgr. Michaela Böhmová, zástupkyně ředitelky


Informace ohledně provozu školy v týdnu od 23. 3. - 29. 3. 2020

V daném týdnu bude škola vzhledem k nouzovému stavu a zpřísněným opatřením otevřena pro potřeby žáků a jejich rodičů pouze ve středu 25. 3. od 8:00 do 12:00. V tuto dobu je možné vyzvednout si učební pomůcky, potvrzení o studiu, formulář na ošetřovné, případně vyřídit další záležitosti. Vstup je možný jen v roušce a na nezbytnou dobu. V jiné dny nebude do školy nikdo vpuštěn.

Zároveň bude pokračovat výuka na dálku formou zadávaných úkolů. Úkoly si žáci mohou rozvrhnout na delší časový úsek. Den zadání neznamená, že v danou chvíli musí být úkol splněn.

Případné dotazy ohledně formulářů směřujte na kancelar@ghrabuvka.cz, dotazy ohledně dálkové výuky a chodu školy na kohokoli z vedení školy.

21. 3. 2020, Mgr. Michaela Böhmová, zástupkyně ředitelky


 1. Škola bude otevřena tento týden každý den od 8:00 - 12:00, v tuto dobu si studenti mohou přijít vyzvednout učebnice, sešity. Ve škole mohou pobýt jen po dobu nezbytně nutnou a nesmí chodit ve skupinkách, vyzvednout věci a pryč.
 2. Od pondělí do středy 8:00 - 12:00 bude tento týden v provozu sekretariát školy. V tuto dobu si mohou studenti chodit pro potvrzení o studiu, případně potvrzení ošetřovného.
 3. Všem studentům byla vytvořena mailová adresa, na niž jim budou zasílány studijní materiály, úkoly a výukové pokyny. Jejich povinností je tento mail sledovat, nemají prázdniny, je výuka na dálku. Informace ohledně přístupu na tuto adresu byly zaslány rodičům i žákům prostřednictvím třídních kantorů. V případě nefunkčnosti této adresy se obracejte na p. Matušku (matuska@ghrabuvka.cz)
 4. Řada kantorů už provozuje dálkovou výuku, od úterý 17. 3. ji budou provozovat všichni. Na formách výuky, testech atd. se už kantoři budou domlouvat přímo se studenty.
 5. Po dobu nouzového stavu neprobíhají žádné nájmy ani přípravné kurzy.
 6. Další informace budeme zveřejňovat na webu školy, prosíme o jeho sledování.
13. 3. 2020, Mgr. Michaela Böhmová, zástupkyně ředitelky


Vážení rodiče, studenti,

vzhledem k vašim množícím se dotazům ohledně dnešního rozhodnutí vlády a dopadu na výuku vám posílám aktuální informace. Jsou zatím strohé, opravdu jen základní. Vše momentálně promýšlíme, hledáme způsoby, aby dopad na výuku byl co nejmenší. Všechny pokyny a podrobnější informace umístíme v průběhu pondělí na web školy a zašleme opět mailem.

Pro tuto chvíli tedy informuji o následujícím:
 1. Od příštího týdne bude probíhat výuka na dálku. Formu upřesníme v pondělí.
 2. Pokud si žáci nechali ve skříňkách učebnice, sešity, cokoli, co by mohli potřebovat, mohou si to vyzvednout příští týden od pondělí do středy dopoledne mezi 8:00 - 12:00 hod.
 3. Pokud žáci potřebují potvrzení o studiu, mohou si pro něj taktéž dojít příští týden od pondělí do středy dopoledne.
 4. Po dobu nouzového stavu stanoveného vládou ČR platí zákaz prezenční výuky přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a zákaz pronájmů školních prostor k jakýmkoliv aktivitám bez ohledu na počet účastníků. O náhradě obojího budeme informovat.

S veškerými dotazy ohledně výuky prosím vyčkejte do pondělí, aktuálně vám je nejsme schopni komplexně zodpovědět.

11. 3. 2020, Mgr. Michaela Böhmová, zástupkyně ředitelky


Vzhledem k rozhodnutí vlády v oblasti prevence před šířením koronaviru se ve dnech 11. 3. – 13. 3. ruší veškerá výuka i další aktivity ve škole – pronájmy učeben a tělocvičen, přípravné kurzy.

Co se týče žáků a zaměstnanců školy, mají po tyto dny automaticky odhlášeny školní obědy. V případě prodloužení tohoto termínu se obědy automaticky odhlašují nadále.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám ze dne 11. 3. bude odučen v náhradním termínu. V případě, že zavření škol bude delšího rázu, budeme informovat, jakým způsobem bude výuka v kurzech kompenzována.

Pronájmy učeben i tělocvičen se ruší, za odpadlé hodiny bude taktéž nabídnuta kompenzace.

Ruší se také školní ples.

Další informace prosím sledujte na webu naší školy, řídíme se prohlášeními vlády, sledujte prosím i je.

10. 3. 2020, Mgr. Šárka Staníčková

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).