nahled

Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády

Nařízení vlády ze dne 27. 2. 2021

Dle aktuálního nařízení vlády pokračujeme až do 21. 3. v distanční formě výuky. Pro potřeby žáků a kantorů bude škola otevřena každý všední den od 7:30-12:00. Ve škole je nutné dodržovat platná protiepidemická nařízení a není možné se tam bezdůvodně zdržovat. Sekretariát školy má do 21. 3. úřední hodiny vždy v pondělí a ve středu 8:00-12:00. Řadu věcí je možno vyřešit mailovou komunikací: kancelar@ghrabuvka.cz, potvrzení o studiu lze stáhnout v Informačním systému.

O dalším dění vás budeme aktuálně informovat.

Nařízení vlády ze dne 28. 1. 2021

Aktuálním nařízením vlády ze dne 28. 1. pokračujeme i nadále v distanční výuce v plném rozsahu, a to minimálně do 14. 2. Po tuto dobu se nemění nic ani na vydávání obědů.

Škola je po tuto dobu otevřena od 8—12 hod. (v případě potřeby žáků či kantorů). Sekretariát školy má provozní dobu v týdnu od 1.—7. února v pondělí a ve středu 8—12 hod. V týdnu od 8.—14. 2. každý všední den od 7—15 hod ( platí i pro odevzdávání přihlášek ke studiu).

O případných změnách vyplývajících z epidemické situace vás budeme informovat.

Provoz školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 probíhá dle aktuálního nařízení vlády veškerá výuka distančně. Pro potřeby žáků a učitelů (vyzvednutí pomůcek) je škola otevřena každý všední den od 8-12 hod. Sekretariát školy pak každé pondělí a středu od 8-12 hod. Ve škole není povoleno se shromažďovat, při vstupu je nutné dodržovat všechna hygienická nařízení.

Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů od 11:15—11:45 hod.

O případných změnách budeme informovat.

Změna ve výuce maturantů ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2020

  • ve středu a ve čtvrtek zůstávají i maturanti na dálkové výuce.
  • v pátek jdou do školy, a to:
    4A4 dle rozvrhu,
    8A8 a 8B8 začínají následovně: španělštináři na 7:50, němčináři a francouzštináři na 8:40, přičemž francouzština a němčina budou odučeny formou zadání úkolů. Následně už vše dle rozvrhu. Tělocvik na 7:00 u 8A8 taktéž odpadá.

Ohledně příštího týdne informace podáme. U prim a sekund se aktuálně nic nemění, nastupují 30. 11. dle rozvrhu.

Organizace výuky dle aktuálního rozhodnutí vlády k 23. 11. 2020

Dle aktuálního rozhodnutí vlády se dne 25. 11. vrací k prezenční výuce maturitní ročníky. Od 30. 11. pak žáci nižšího gymnázia. Pro ty platí, narozdíl od maturantů, střídavá týdenní výuka. V týdnu od 30. 11. tedy do školy nastoupí primy a sekundy, distanční výuku budou mít tercie a kvarty. Následující týden do školy půjdou tercie a kvarty, distančně se budou učit primy a sekundy. Primy a sekundy se tedy prezenčně budou učit v lichém týdnu, tercie a kvarty v sudém.

Pro žáky vyššího gymnázia (s výjimkou maturantů) se zatím nic nemění a pokračují v distanční výuce.

Studenty žádáme, aby dodržovali stanovená hygienická pravidla, nosili roušky, udržovali rozestupy, neshlukovali se napříč třídami a respektovali pokyny organizace výuky.

Obědy pro žáky s prezenční výukou budou vydávány od 12:00 - 14:30. Žáci s dálkovou výukou si mohou nadále vyzvednout obědy do jídlonosičů, a to mezi 11:15 - 11:45.

O případných změnách budeme včas informovat.V důsledku nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 probíhá od středy 14. 10 do pátku 23. 10. pro žáky gymnázia výuka distančním způsobem. Tato výuka je povinná, hlavní komunikační aplikací je Google Classroom. Sekretariát školy po tuto dobu funguje v pondělí a ve středu od 8:00 - 12:00.

Obědy ve školní jídelně si žáci mohou přihlásit do pátku 15. 10. do 12:00, jelikož původně byly všem strávníkům automaticky odhlášeny. Výdej obědů v týdnu od 19. 10. do 23. 10. pak bude vždy 11:15 - 11:45, a to výhradně do jídlonosičů. Na týden od 26. 10. do 30. 10. vyhlásilo MŠMT prázdniny, výuka v tuto dobu neprobíhá a nevydávají se ani obědy.

Případné další informace budeme průběžně zveřejňovat.Říjnová výuka

Nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 u víceletých gymnázií nic nemění na již zavedené aktuální formě. Vyšší gymnázium tedy pokračuje v distanční výuce, nižší gymnázium v prezenční. Na týden od 26. 10. - 30. 10. je vyhlášeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR volno. V listopadu by se snad vše mělo vrátit do původních kolejí.Informace o výuce v době od 5. – 16. 10. 2020

  • Vyšší gymnázium přechází na distanční výuku, která je pro žáky povinná. Obědy ve školní jídelně si mohou vyzvedávat mezi 11:15 – 11:45.
  • Nižší gymnázium pokračuje v prezenční formě výuky dle aktuálního rozvrhu. Hudební výchova probíhá bez zpěvu, tělesná výchova bez pohybových aktivit.
  • Nadále je povinna rouška ve všech vnitřních prostorách školy, je nutno dodržovat rozestupy a dbát zvýšených hygienických zásad.

O dalších případných úpravách budeme informovat. Přikládáme také nařízení Krajské hygienické stanice MS kraje.

Mimořádné opatření Krajské hygienické staniceMimořádné opatření Krajské hygienické stanice
nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).