nahled

Návrat k prezenční výuce - organizace testování dne 21. 6.

Nařízení vlády, květen 2021

Dle aktuálního rozhodnutí vlády se upravuje rozpis nástupu jednotlivých tříd do škol. V týdnu od 17. 5. se prezenční výuka týká jen žáků tercií a kvart. Všechny ostatní třídy nižšího i vyššího gymnázia mají výuku distanční. Od 24. 5. se vrací prezenční výuka pro všechny ročníky. Maturitní ročníky již výuku nemají, pololetí jim končí 14. 5.

Organizace testování tříd na covid-19 dne 21. 6. 2021Organizace testování tříd na covid-19 dne 21. 6. 2021
Organizace testování tříd na covid-19 dne 14. 6. 2021Organizace testování tříd na covid-19 dne 14. 6. 2021
týden
třídy
od 10. 5.
1AB8, 2AB8
od 17. 5.
3AB8, 4AB8
od 24. 5.
prezenční výuka pro všechny ročníky

Návrat k prezenční výuce

Od 10. 5. se vracíme k prezenční výuce, a to rotačním způsobem.

V týdnu od 10. 5. primy a sekundy, následující týden (od 17. 5.) tercie, kvarty + se z vyššího gymnázia přidávají kvinty a sexty. V týdnu od 24. 5. se k primám a sekundám přidávají septimy a první, druhý a třetí ročník.

Každý týden je povinné testování. Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří prodělali covid v uplynulých 90 dnech či jsou očkováni proti tomuto onemocnění a od druhé dávky uplynulo již 14 dní. Žáci do 15 let musí mít ve výuce roušku, starší 15 let respirátor.

Obědy v jídelně se vydávají do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce od 11:15 do 11:45. V jídelně si smí sníst obědy žáci na prezenční výuce, a to od 12:00 do 14:30. Vstup do jídelny je bez výjimek povolen pouze s respirátorem. Obědy je nutné si individuálně přihlásit.

O případných změnách či dalších nařízeních MŠMT budeme informovat průběžně.

Nařízení vlády ze dne 27. 2. 2021

Dle aktuálního nařízení vlády pokračujeme až do 21. 3. v distanční formě výuky. Pro potřeby žáků a kantorů bude škola otevřena každý všední den od 7:30-12:00. Ve škole je nutné dodržovat platná protiepidemická nařízení a není možné se tam bezdůvodně zdržovat. Sekretariát školy má do 21. 3. úřední hodiny vždy v pondělí a ve středu 8:00-12:00. Řadu věcí je možno vyřešit mailovou komunikací: kancelar@ghrabuvka.cz, potvrzení o studiu lze stáhnout v Informačním systému.

O dalším dění vás budeme aktuálně informovat.

Nařízení vlády ze dne 28. 1. 2021

Aktuálním nařízením vlády ze dne 28. 1. pokračujeme i nadále v distanční výuce v plném rozsahu, a to minimálně do 14. 2.  Po tuto dobu se nemění nic ani na vydávání obědů.

Škola je po tuto dobu otevřena od 8—12 hod. (v případě potřeby žáků či kantorů). Sekretariát školy má provozní dobu v týdnu od 1.—7. února v pondělí a ve středu 8—12 hod. V týdnu od 8.—14. 2. každý všední den od 7—15 hod ( platí i pro odevzdávání přihlášek ke studiu).

O případných změnách vyplývajících z epidemické situace vás budeme informovat.

Provoz školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 probíhá dle aktuálního nařízení vlády veškerá výuka distančně. Pro potřeby žáků a učitelů (vyzvednutí pomůcek) je škola otevřena každý všední den od 8-12 hod. Sekretariát školy pak každé pondělí a středu od 8-12 hod. Ve škole není povoleno se shromažďovat, při vstupu je nutné dodržovat všechna hygienická nařízení.

Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů od 11:15—11:45 hod.

O případných změnách budeme informovat.

Změna ve výuce maturantů ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2020

  • ve středu a ve čtvrtek zůstávají i maturanti na dálkové výuce.
  • v pátek jdou do školy, a to:
    4A4 dle rozvrhu,
    8A8 a 8B8 začínají následovně: španělštináři na 7:50, němčináři a francouzštináři na 8:40, přičemž francouzština a němčina budou odučeny formou zadání úkolů. Následně už vše dle rozvrhu. Tělocvik na 7:00 u 8A8 taktéž odpadá.

Ohledně příštího týdne informace podáme. U prim a sekund se aktuálně nic nemění, nastupují 30. 11. dle rozvrhu.

Organizace výuky dle aktuálního rozhodnutí vlády k 23. 11. 2020

Dle aktuálního rozhodnutí vlády se dne 25. 11. vrací k prezenční výuce maturitní ročníky. Od 30. 11. pak žáci nižšího gymnázia. Pro ty platí, narozdíl od maturantů, střídavá týdenní výuka. V týdnu od 30. 11. tedy do školy nastoupí primy a sekundy, distanční výuku budou mít tercie a kvarty. Následující týden do školy půjdou tercie a kvarty, distančně se budou učit primy a sekundy. Primy a sekundy se tedy prezenčně budou učit v lichém týdnu, tercie a kvarty v sudém.

Pro žáky vyššího gymnázia (s výjimkou maturantů) se zatím nic nemění a pokračují v distanční výuce.

Studenty žádáme, aby dodržovali stanovená hygienická pravidla, nosili roušky, udržovali rozestupy, neshlukovali se napříč třídami a respektovali pokyny organizace výuky.

Obědy pro žáky s prezenční výukou budou vydávány od 12:00 - 14:30. Žáci s dálkovou výukou si mohou nadále vyzvednout obědy do jídlonosičů, a to mezi 11:15 - 11:45.

O případných změnách budeme včas informovat.V důsledku nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 probíhá od středy 14. 10 do pátku 23. 10. pro žáky gymnázia výuka distančním způsobem. Tato výuka je povinná, hlavní komunikační aplikací je Google Classroom. Sekretariát školy po tuto dobu funguje v pondělí a ve středu od 8:00 - 12:00.

Obědy ve školní jídelně si žáci mohou přihlásit do pátku 15. 10. do 12:00, jelikož původně byly všem strávníkům automaticky odhlášeny. Výdej obědů v týdnu od 19. 10. do 23. 10. pak bude vždy 11:15 - 11:45, a to výhradně do jídlonosičů.  Na týden od 26. 10. do 30. 10. vyhlásilo MŠMT prázdniny, výuka v tuto dobu neprobíhá a nevydávají se ani obědy.

Případné další informace budeme průběžně zveřejňovat.Říjnová výuka

Nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 u víceletých gymnázií nic nemění na již zavedené aktuální formě. Vyšší gymnázium tedy pokračuje v distanční výuce, nižší gymnázium v prezenční. Na týden od 26. 10. - 30. 10. je vyhlášeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR volno. V listopadu by se snad vše mělo vrátit do původních kolejí.Informace o výuce v době od 5. – 16. 10. 2020

  • Vyšší gymnázium přechází na distanční výuku, která je pro žáky povinná. Obědy ve školní jídelně si mohou vyzvedávat mezi 11:15 – 11:45.
  • Nižší gymnázium pokračuje v prezenční formě výuky dle aktuálního rozvrhu. Hudební výchova probíhá bez zpěvu, tělesná výchova bez pohybových aktivit.
  • Nadále je povinna rouška ve všech vnitřních prostorách školy, je nutno dodržovat rozestupy a dbát zvýšených hygienických zásad.

O dalších případných úpravách budeme informovat. Přikládáme také nařízení Krajské hygienické stanice MS kraje.

Mimořádné opatření Krajské hygienické staniceMimořádné opatření Krajské hygienické stanice
nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).