Okresní kolo SOČ

V pátek 16. dubna 2021 proběhlo online formou okresní kolo 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti. V tomto klání naše gymnázium příkladně reprezentovali čtyři studenti, třem z nich se podařilo úspěšně obhájit své práce a postoupit do krajského kola.

Na prvním místě v oboru č. 16 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se umístila Pavla Kozubová ze třídy 8A8, která řešila vliv sociálních sítí na lidskou psychiku. Druhé místo v témže oboru obsadila Klára Holková z 8B8 s aktuální problematikou online výuky v době koronaviru. Třetím naším úspěšným řešitelem se stal Michal Dušenka ze 7B8 soutěžící v oboru 16. Historie se svou prací věnující se historii věznice Heřmanice v letech 1959-1989. 

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

https://www.svc-korunka.cz/souteze-msmt/stredoskolska-odborna-cinnost.php
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).