nahled

Odborný víkend na VŠB

Ve dnech 18. a 19. listopadu se uskutečnil na VŠB-TUO odborný víkend zaměřený na seznámení studentů středních škol s oborem biomedicínského inženýrství. Tyto dva dny jsme měli za úkol sestavit EKG (neboli elektrokardiograf).

První den jsme se sešli v plném počtu (8 lidí ze septim a oktáv + paní profesorka Sládková) v 8:45 před jednou z budov komplexu VŠB. Některé nejmenované paní profesorky měly sice zpoždění, ale stejně tak i organizátoři této akce. Spolu s žáky ostatních škol (Volgogradská a Kratochvílova) jsme začali sérií přednášek, počínaje představením celého projektu odborných víkendů, přes bezpečnost v laboratoři, seznámení se s návrhem desky plošných spojů (tzv. plošňák) a pájením ("Hlavně bacha na studeňák!"), techniku elektronických přístrojů a měřících přístrojů, až po cvičné pájení, protože jinak bychom jim to zajisté všechno zničili. Výše vyjmenované přednášky (až na některé pasáže - např. pouštění instruktážních filmů) ubíhaly celkem rychle. Byl nám vysvětlen rozdíl mezi pájkou (pájecí materiál) a páječkou (pájecí udělátko), byli jsme zasvěceni do tajů páječského argotu (oficiálně páječka se slangově řekne pájka, kdežto oficiálně pájku nazve ostřílený páječ cínem – ač je to SnPb). Po vstřebání všech těchto mysl matoucích informací jsme šli do "labíny" (tento termín je používán v kruhu vysokoškolských bioinženýrů, rozuměj laboratoř), kde jsme okusili, někteří prvně, práci s pájkou prakticky. Ač ze začátku pomalu, jsme to ke konci mnozí rozjeli naplno a předběhli léty protřelé a zkušené elektrotechniky z Kratochvílovy školy. Po tak těžké práci jsme dostali zasloužený oběd v menze, kde se prý, jak mi bylo řečeno, kuchařky nezdraví jako u nás (děkuji tímto Kristýně Kvitové), proto mi odpovědí bylo pouze mlčení. S plným břichem a s pocity vítězství a naděje, nebo naopak zmaru a skepse jsme se rozešli každý k sobě domů plni očekávání zítřku.

Druhý den jsme se ve stejný čas, na stejném místě, tentokrát bez opozdilců, sešli ve stejném počtu. Začli jsme teoretickou přednáškou o EKG samotném, zahrnující vznik, snímání, šíření, zpracování a vizualizaci elektrokardiografu. Po svačince jsme pokračovali přednáškou o analogově-digitálním přenosu (ADP) a softwaru. A pak to přišlo! Nervózní, neklidní jsme šli spletitými chodbami vysoké školy směrem do labíny. Po několika desetiminutách, mnoha překážkách, psychicky i fyzicky vyčerpaní jsme všichni svůj EKG modul složili a všem fungoval. Proto se hodí říci, že tým 9 lidí zastupujících naši školu v tomto projektu podal úctyhodný výkon a každý si zaslouženě domů odnesl trofej v podobě elektrokardiografu.

Členové Expedice – Matěj Kapošváry, Václav Chochola, Monika Spasovová, Kristýna Kvitová, Barbora Michalíková, Tomáš Vilím, Daniel Adámek, Jonáš Neuvirt, paní prof. Jana Sládková.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).