ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Ocenění pro naši školu v oblasti prevence rizikových projevů chování

07. - 08. 10. 2013
 Mgr. Rostislav Hlaváč,
13. 10. 2013

Ve dnech 7.-8. října 2013 se konala 6. krajská konference k prevenci rizikového chování. Při této příležitosti převzali představitelé vedení školy a školního poradenského pracoviště z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové a vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Libora Lenča ocenění za činnost v oblasti prevence rizikového chování.

Jsme upřímně rádi, že naše práce vede ve svém důsledku k udržování a neustálému vylepšování pozitivního vnitřního i vnějšího klimatu naší školy. Proto děkujeme všem kolegům a rodičům, kteří s námi spolupracují, za obětavost a nasazení. Rovněž chceme touto cestou vyjádřit poděkování okresní metodičce prevence Mgr. Kateřině Ciklové za ukázkovou spolupráci a perfektní vedení.