Obrovský úspěch projektu Math Exercises for You, jehož jsme nedílnou součástí

Projekt Math Exercises for You, organizovaný Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020. Z 46 přihlášených projektů se touto cenou může pyšnit jen sedm. Můžeme být tedy právem na tento úspěch hrdi.

Počátky projektu sahají až do roku 2017 v podobě akce MATH4U, jehož cílem bylo vybudovat vzdělávací portál na podporu výuky matematiky na středních školách. Jedná se o mezinárodní spolupráci. Partnery jsou gymnázia a odpovídající střední školy za Slovenska, Polska a nově v pokračování projektu i kolegové ze španělské Valencie. Vícejazyčný portál (kromě národních jazyků partnerských škol je možnost volit angličtinu) je určen pro učitele, kteří si mohou vybírat zajímavé úlohy ze všech témat středoškolské matematiky. Portál je ale zrovna tak určen i pro studenty. Ti můžou procvičovat zadané téma, můžou ale taky volit méně tradiční formu prostřednictvím matematických her. V současné době se pracuje mimo jiné na tvorbě nových úloh, které by studenti mohli řešit i na mobilních telefonech.

Získáním ceny tak naše účast v projektu nekončí a kantoři gymnázia nadále budou jeho aktivním článkem.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).