nahled

Nejúspěšnější žák Moravskoslezského kraje

V pátek 14. října 2011 proběhl 10. ročník Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje ve školním roce 2010/2011. Ze 44 navržených žáků bylo oceněno 25 jednotlivců a z 9 navržených 5 oceněných školních týmů. Oceňování proběhlo na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě za přítomnosti náměstkyně hejtmana pro školství Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu Jaroslava Sourala.

Mezi oceněnými byl i žák našeho gymnázia Martin Buček ze třídy 8A8. Byl oceněn především za:

  • účast na XVI. ročníku Pražského studentského summitu v rámci modelu OSN (největší středoevropská studentská diplomatická simulace), vedoucí delegace a zástupce Bolívie ve Valném shromáždění a účast na Svitavském modelu Spojených národů jako zástupce Spojeného království v Radě bezpečnosti,
  • účast v prezentačním týmu studentské společnosti KPI Group, vítěze soutěže o Nejlepší studentskou společnost Junior Achivement (výhra v národním kole a postup do evropského finále v Oslu) a držitele Zvláštní ceny za inovaci a kreativitu Nadace Vodafone),
  • účastník okresního kola olympiády v jazyce českém, účastník krajského kola olympiády v jazyce španělském a zeměpise, účastník školního kola konverzační soutěže v jazyce anglickém,
  • vítěz ekonomicko-managerské olympiády Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (5. místo v předkole, 22. místo ve finále), vítězové získávají studijní místo na Fakultě ekonomiky a managmentu (přijati automaticky bez nutnosti skládat přijímací zkoušky,)
  • lektor konzultačních seminářů k nové podobě maturitní zkoušky v rámci projektu Studentského fóra Studenti studentům pod patronací MŠMT a CERMATu,
  • vynikající studijní výsledky po celou dobu sedmiletého studia (průměr nejhůř 1, 15 – tedy vždy s vyznamenáním).

Martinovi k získanému ocenění blahopřejeme!

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).