Nejčtenější články

-1 ORDER BY viewaging DESC"; $result=mysql_query($sql); echo '
'; if (mysql_num_rows($result)!=0) { echo '
  '; while ($row=mysql_fetch_array($result)) { if ($showart==$row['id']) continue; if ($row['id']==$art) echo '
 • '; else echo "
 • "; echo '
  '; echo ''; echo '
  '.getartdate($row['datum'], $row['dateto'])./*", ". $row['viewcount'].*/"
  \n"; echo '
  ';echo "
 • \n"; } echo "
\n"; } echo '
'; ?>
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).