nahled

(Ne)svobodná tvorba

Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. - Ivan Martin Jirous

Tak zní citát jednoho z čelních představitelů československého undergroundu. O tom, jak vypadalo zakázané umění v období tzv. normalizace, se díky webináři Knihovny Václava Havla přesvědčili studenti 5A8. Studentům byl vysvětlen rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním uměním, a to na konkrétních příkladech. Svou aktivní účastí a zapojením do různých interaktivních úkolů je lektorka Magdaléna Hromková vedla k zamyšlení nad problematikou, ale také k pochopení společensko-politických podmínek normalizace a jejich vlivu na tehdejší kulturní prostředí.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).