nahled

Návštěva studentů z Francie

V pátek 26. dubna zavítali na naši školu v doprovodu svého vyučujícího pana docenta Smetany studenti z francouzského Anjou, kteří v rámci studijního programu Erasmus právě navštěvují přednášky na VŠB-TU. Přivítala je paní ředitelka a odvedla je do tělocvičny, kde se právě při posledním zvonění loučili se školou maturanti. Poté se setkali s našimi žáky, kteří se věnují studiu francouzštiny, aby jim představili země svého původu a pobesedovali s nimi o životě mladých lidí. V první hodině prezentovali své země – Francii a Senegal.

Naši francouzštináři se tak od Jeana-Marca mohli dovědět spoustu zajímavých informací o životě ve Francii, nevšední však byly především obrázky ze Senegalu, který představila studentka Bigué. Seznámila nás třeba s místní specialitou thieboudienne, což je pokrm z rýže a ryb, nebo pohovořila o historii země, její kultuře i národním tanci.

Další dvě hodiny probíhala beseda, v níž si žáci mohli vyzkoušet své znalosti francouzštiny v konverzaci s rodilými mluvčími, živě diskutovali hlavně se Senegalcem Saignem Fallou. Zpočátku se trochu ostýchali, pak se ale rozproudila živá diskuse o všem možném – o trávení volného času, studijních programech, kultuře, cestování, školském systému...

Ač bylo setkání pro žáky překvapením, na které se nemohli předem připravit, s otázkami si hravě poradili a byla to pro ně cenná zkušenost, která je motivuje k dalšímu studiu francouzského jazyka. Další setkání s rodilými mluvčími je plánováno na říjen 2024.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).