Návštěva polských studentů v Ostravě

Poslední týden v květnu - ve dnech 28. - 30.5.2007 se na naší škole uskutečnila 1. část společného projektu - návštěva polských studentů v Ostravě. 28. května v 9 h ráno přijel autobus 31 studenty a 3 pedagogy ze slezské Strumieně. Nejprve byli polští studenti přivítáni ředitelem gymnázia Mgr. J. Svrčinou a vedoucími projektů Mgr. Radkem Kuldanem, Jiřím Rozehnalem, Janem Hortvíkem a Vojtěchem Vlčkem.

Poté byli přiděleni našim studentům, u nichž měli být ubytováni, a mohli se chvíli blíže seznámit. Během dopoledne představovali naši studenti polským kolegům své projekty (historie, příroda, pamětihodnosti, folklor, umění, literatura v Moravskoslezském regionu a na Ostravsku) - měli připraveny krátké filmy, vlastní kamerové záběry, fotografie, které pouštěli na dataprojektoru a komentovali. Společného programu se zúčastnilo 46 našich studentů. Kolem jedenácté hodiny zavítala na naši školu Česká televize Ostrava a natočila několik rozhovorů s pedagogy i studenty. Záznam z naší školy byl odvysílán stejný den v 18 hod na ČT 1. V poledne měli studenti společný oběd ve školní jídelně.

Od 14 hodin shlédli taneční vystoupení lašských tanců (D. Šperlín a hosté) a divadelní zpracování pověsti o vzniku ostravského znaku, které předvedli studenti sexty a a b. Odpoledne změřili naši a polští žáci v tělocvičně své síly ve volejbale - utkání dopadlo 2: 2 na sety. Ti unavenější si mohli místo sportu vyrobit z hlíny pod vedením p. prof. Musialové štěrkací berušky. Polští studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů, vyučující v pensionu Florián v Proskovicích. Volný čas večer trávili nejrůznějším způsobem - poznáváním českých rodin, sportem, návštěvou bowlingu, čajovny, táborákem, prohlídkou centra města atd.

V úterý 29.5. vyjeli studenti a pedagogové autobusy na společný výlet na Štramberk a po obědě v pensionu Minium v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnili odpoledne procházku z Pusteven na Radhošť.

Poslední den nabitého programu - středu 30.5. - strávili studenti prohlídkou Ostravy. Rozděleni na 2 skupiny po 40 osobách jsme prošli hlavní pamětihodnosti v centru města, navštívili jsme Slezskoostravský hrad, katedrálu, Masarykovo náměstí, vyhlídku Nové radnice, Hornické muzeum v Petřkovicích ad.

Po třech společně strávených dnech se studenti velmi sblížili, překonali počáteční ostych i jazykovou bariéru. Na závěr bylo krásným zjištěním, že polští studenti by nejraději zůstali ještě dál a moc těžko se s našimi studenty a školou v 18.30 h loučili.

Smyslem této spolupráce v oblasti projektů bylo získat studenty pro hlubší poznání a zájem o vlastní zemi, region, město a obvod, v němž žijí, pro poznání sousedních zemí (jejich historie, kultury, vědy, přírody). Měli se učit poznání v praxi, komunikování se zahraničními studenty, učit se toleranci, hledat společné a porozumět odlišnostem. Zanedbatelná také jistě pro ně nebyla zkušenost týmové práce a prezentace vlastních výsledků před ostatními.

V říjnu 2007 navštíví naši studenti polský Strumień, prohlédnou si tamější školu, město, region. Ubytování a stravu budou mít zajištěnu v rodinách svých polských kolegů.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).