Návštěva partnerské školy ve Strumieni v Polsku

Ve dnech 9.10. - 11.10.2007 se uskutečnila návštěva našich studentů v partnerské škole ve Strumieni v Polsku. Pobytu se zúčastnilo 29 studentů naší školy - 21 dívek, 8 chlapců ze tříd 1A4, 7B8, 8A8, 8B8, 4A4. Exkurzi vedli vyučující J. Hortvík, J. Rozehnal a V. Vlček.

V úterý 9. října jsme odjeli v 7 hodin autobusem od školy do Strumieně, kde už nás kolem deváté hodiny vyhlíželi před tamějším gymnáziem naši hostitelé. Srdečně nás přijala paní ředitelka školy Mgr. Ritta Salachna, organizátorky pobytu Mgr. Kornélia Zubek a Mgr. Claudia Chrapek a samozřejmě studenti.

První den dopoledne byli naši studenti nejprve přiděleni svým polským kolegům, kteří se pak o ně celý pobyt starali. Po rozdělení jsme si prohlédli zdejší školu, zhlédli kulturní program - divadelní scénky, ukázky zvyků a kroje, projekty o strumienském regionu. Hostitelé nám také představili raritu místní školy - Muzeum žáby, kde jsme mohli vidět několik set různým exponátů žáby - obrázky, hračky, oděvy se žábou, ale také kůži nebo krev z tohoto živočicha.

Společně jsme také pracovali na výtvarné tvorbě. Po obědě proběhla v místní tělocvičně sportovní utkání ve volejbale a košíkové. Je třeba říct, že naši hoši nedali svým polským vrstevníkům šanci, zatímco polské žákyně dokázaly naše dívky celkem slušně porazit. Ke konci turnaje přijeli do Strumieně také ředitel našeho gymnázia Mgr. Josef Svrčina a zástupkyně Mgr. Šárka Staníčková, takže mohli převzít i vítězný pohár. Poté byli studenti ubytováni v rodinách, kde bylo o ně skvěle postaráno. Pedagogové měli večer společnou večeři se svými polskými kolegy.

Druhý den jsme vyjeli autobusy ze Strumieně a prohlédli si za výkladu výborného průvodce Polský Těšín-Slezské národopisné muzeum, památky - radnici, náměstí, rotundu, Piastovskou věž, divadlo A. Mickiewicze. Odpoledne jsme uskutečnili asi pětikilometrový výlet do Těšínských Beskyd v oblasti Ustroně.

Třetí den jsme navštívili nádherný zámek a park ve Pszcyně, nazývaný jako polské Versailles. Jedná se o novobarokní stavbu, kde působil několik let hudební skladatel Telemann a kde dva roky během I. světové války sídlil spolu s generálním štábem německé armády i císař Vilém II. Odpoledne jsme si prohlédli pamětihodnosti a zajímavá místa ve Strumieni (radnice, kostel, náměstí kulturní dům s regionální expozicí). V 17 hodin jsme se se Strumiení rozloučili.

Během pobytu se naši studenti velmi sblížili s polskými vrstevníky, večer trávili sportem, posezením u táboráku, na procházce, v pizzerii atd. Všechny nás velmi oslovila srdečnost, pohostinnost a otevřenost místních lidí, kteří si naší návštěvy velmi vážili. Určitě velmi cenná je skutečnost, že někteří studenti se rozhodli dále se svými polskými kamarády soukromě setkávat a navštěvovat se.

Vzhledem k všeobecné spokojenosti studentů i pedagogů jsme se rozhodli, že budeme příští rok ve spolupráci škol pokračovat.Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).