nahled

Naši studenti pomáhají...

Naše škola se každý rok zapojuje do řady charitativních sbírek (např. Světluška, Emil, Květinový den, Píšťalka, Bílá pastelka, fond Sidus, Červení stužka), a tak se snaží pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují.

Charitativní sbírka Světluška pomáhá nevidomým dětem a dospělým na jejich cestě k samostatnosti. Světluška přispívá na speciální pomůcky (např. digitální zvětšovací lupy, „mluvící“ počítače, vodící psy a další), osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol a podporuje studenty při jejich studiu formou stipendií. Významnou patronkou této sbírky je zpěvačka Aneta Langerová.

Další významnou sbírkou, kde naši studenti pomáhají, je sbírka Svátek s Emilem. Tato sbírka podporuje handicapované děti a umožňuje jim sportovat. Emil se stal symbolem pomoci handicapovaným dětem, které díky sportu překonávají svá zdravotní omezení. Sport má pro ně navíc nezanedbatelný terapeutický význam.

Květinový den je tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha, která pomáhá onkologickým pacientům, zároveň preventivně působí na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získává prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Letošním tématem sbírky je prevence nádoru plic.

Posláním občanského sdružení Píšťalka je pomoc dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Je určena především těm, kteří o své zdraví přišli při autonehodě, při sportu, ale také špatným lékařským zákrokem. Cílem sbírky je možnost přiblížit jejich život běžnému životu, aby zase mohli navštěvovat školu, vzdělávat se a třeba také najít práci, prostě, aby se v co největší míře vrátili k tomu, co dělali předtím.

Bílá pastelka již 14 let pomáhá nevidomým a slabozrakým, fond Sidus dětským pacientům dlouhodobě nemocným a Červená stužka přispívá na pacienty, kteří jsou HIV pozitivní nebo nemocní AIDS.

Těší nás, že našim studentům nejsou cizí osudy lidí lhostejné, a že se snaží pomáhat, např. zapojením se do sbírky, prodejem nebo koupí předmětů. Na naší školu přicházejí každým rokem děkovné emaily charitativních organizací a certifikáty.

Děkujeme všem studentům, kteří se aktivně zapojují do těchto charitativních sbírek a také těm, kteří dobrovolně na ně přispívají!

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).