nahled

Naše gymnázium pomáhalo a pomáhá dále

Spolupráce našeho gymnázia s obecně prospěšnou společností Kola pro Afriku není žádnou novinkou. Už tři roky provozujeme sběrné místo a organizujeme řadu akcí. Výtěžek z nich je použit na převoz kol dětem do Afriky. Aktuálně jsme s koncem března ukončili letošní velkou, celorepublikovou akci Sněhuláci pro Afriku. Už loňský zisk 305 000 Kč na charitativní účel nás potěšil. Letošní částka 415 000 Kč mnohonásobně předčila naše očekávání. Přes 300 škol vyslyšelo naši výzvu a stejně jako my stavěli sněhuláky, aby pomohli dětem v Africe.

První dva kontejnery s více než 750 koly, uhrazené ze sněhulákovské částky, jsme naložili 16. 4. 2015 a teď již jsou na cestě do Gambie. Dětem budou kola rozdělena koncem května. Do nakládky se zapojili i naši absolventi. Těší nás, že vazby na aktivity školy přetrvávají i po skončení jejich studia.

Tím však naše pomoc nekončí. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu zdravotnictví v afrických zemích jsme se rozhodli podpořit další z akcí Kol pro Afriku, a tou je sběr autolékárniček, jež jsou u nás již dle zákona nepoužitelné a musí být nahrazeny novými. V Africe však mohou vykonat ještě velkou službu. Mile nás potěšilo, že se také tato výzva u našich studentů setkala s velkým ohlasem a k dnešnímu dni jsme nasbírali přes 200 lékárniček. Část z nich je již také na cestě do Afriky. Do kontejnerů se nám spolu s koly podařilo vměstnat cca 2 tuny zdravotnického materiálu. Další kola a zdravotnické potřeby se pak vydají na cestu na podzim. Lékárničky je tedy stále možné odevzdávat na vrátnici školy. Po zimě jsme také obnovili sběr kol, i ta je možno na vrátnici odevzdat. Moc děkujeme všem studentům i kolegům, kteří nejsou lhostejní a naše charitativní akce podporují. Vážíme si pomoci a ochoty přispět ke změně života dětí jinde či v případě zdravotnického materiálu třeba i k záchraně života.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).