Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie

20170919poslucharna.png
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002630

Předmětem projektu je modernizace (pořízení vybavení) dvou odborných přírodovědných učeben Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce:

1) laboratoř chemie včetně váhovny: vybavení, nábytek a pomůcky
2) posluchárna fyziky: nábytek

Aktivity projektu zkvalitní výukové zázemí gymnázia v přírodovědných předmětech, které jsou klíčovými a jedny z nejnáročnějších. Dojde především k posílení připravenosti žáků na vysokoškolské studium a ke sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).