Modernizace počítačových učeben a vybavení jazykových učeben

20180924projekt.png
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006141

Předmětem projektu je modernizace dvou počítačových učeben a čtyř jazykových učeben Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce:

1) počítačové učebny: nábytek, počítače, dataprojektory
2) jazykové učebny: učitelský počítač, dataprojektor

Hlavním cílem projektu je modernizace počítačových a jazykových učeben, zkvalitnění klíčových kompetencí žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích, a tím zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).