nahled

Moc bezmocných – webinář/workshop

Co ještě včera chápalo společenské vědomí jako neslušné, to dnes běžně omlouvá, aby to zítra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná dokonce jako příklad slušnosti. - Václav Havel

Citát našeho bývalého prezidenta, mluvčího Charty 77 a dramaturga, je i po více než 30 letech od zhroucení komunistického režimu stále výstižný a aktuální. To, jak složitá byla atmosféra sedmdesátých let v Československu, nám mimo jiné dokládá i esej V. Havla Moc bezmocných, se kterou se v minulém týdnu mohli blíže seznámit i naši studenti dějepisného semináře.

Webinář/workshop pořádaný Knihovnou Václava Havla měl za úkol seznámit účastníky nejen s literárním dílem, ale měl jim přiblížit osobu Václava Havla v širších historických souvislostech. Lektorka Magdaléna Hromková vedla studenty k zamyšlení na základě interpretace vybraných textů, videoukázek, úkolů a diskuze s přesahem do současnosti a domnívám se, že tak splnila nejen svůj cíl, ale doplnila a rozšířila i jejich znalosti napříč obory (literatura, dějepis, základy společenských věd).

Věřím, že se naše gymnázium i v  budoucnu zapojí do této plodné spolupráce.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).