Školní řád

Počínaje 1. zářím 2021 vešly v platnost úpravy Školního řádu Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Jeho celé znění včetně všech příloh najdete zde.

Školní řád
1. příloha - Klasifikační řád
2. příloha - Pravidla pro omlouvání absence
3. příloha - Výchovná opatření
4. příloha - Individuální vzdělávací plán


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).