Maturity 2009

Maturitní zkoušky se v letošním školním roce konaly ve dvou květnových týdnech. Třídy 4A4 a 8A8 skládaly “zkoušku dospělosti” v týdnu od 18. května do 21. května 2009, třída 8B8 pak v týdnu od 25. května do 27. května 2009.  Všech 83 žáků maturitních tříd bylo k maturitním zkouškám připuštěno.

Výsledky maturitní zkoušky:

třída 8A8 8B8 4A4 celkem
počet žáků 27 26 30 83
prospěl s vyznamenáním 14 19 13 46
prospěl 13 7 16 36
neprospěl 0 0 1 1
průměrný prospěch 1, 722
1, 509
1, 900
1, 710

 

V pátek 22. května 2009 a ve čtvrtek 28. května 2009 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a poukázky na knižní odměny těm nejlepším.

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám na naší škole jsme vyměnili tradiční atrium pro slavnostní vyřazení absolventů za obřadní síň Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Žáci a žákyně si pak pro své již bývalé spolužáky připravili krátký kulturní program pod vedením  Mgr. Martiny Zelenkové, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace.

 

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).