Maturity 2008

Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 19. května do 22. května 2008. Z celkového počtu 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno 85, jedna žákyně ze zdravotních důvodů maturitní ročník neuzavřela a k maturitní zkoušce nebyla připuštěna. Výsledky maturitní zkoušky:

třída VIII. A VIII. B 4. A celkem
počet žáků 27 29 30 86
z toho připuštěných k maturitní zkoušce 27 29 29 85
prospěl s vyznamenáním 18 18 18 54
prospěl 9 10 11 30
neprospěl 0 1 0 1
průměrný prospěch 1, 453 1, 603 1, 586 1, 547

V pátek 23. května 2008 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátký kulturní program pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Martiny Zelenkové, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace. Příjemnou náladu ze završení studia nepokazilo ani nepříznivé počasí.


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).