ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Maturity 2008

19. - 22. 05. 2008
 Mgr. Šárka Staníčková,
10. 10. 2008

Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 19. května do 22. května 2008. Z celkového počtu 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno 85, jedna žákyně ze zdravotních důvodů maturitní ročník neuzavřela a k maturitní zkoušce nebyla připuštěna. Výsledky maturitní zkoušky:

třída VIII. A VIII. B 4. A celkem
počet žáků 27 29 30 86
z toho připuštěných k maturitní zkoušce 27 29 29 85
prospěl s vyznamenáním 18 18 18 54
prospěl 9 10 11 30
neprospěl 0 1 0 1
průměrný prospěch 1, 453 1, 603 1, 586 1, 547

V pátek 23. května 2008 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátký kulturní program pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Martiny Zelenkové, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace. Příjemnou náladu ze završení studia nepokazilo ani nepříznivé počasí.