ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Maturity 2007

21. - 24. 05. 2007
 Mgr. Šárka Staníčková,
10. 10. 2008

Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 21. května do 24. května 2007. Všech 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno a všichni úspěšně maturitní zkoušku vykonali. Výsledky maturitní zkoušky:

třída VIII. A VIII. B 4. A celkem
počet žáků 27 29 30 86
z toho připuštěných k maturitní zkoušce 27 29 30 86
prospěl s vyznamenáním 17 15 19 51
prospěl 10 14 11 35
neprospěl 0 0 0 0
průměrný prospěch 1, 629 1, 586 1, 683 1, 633

V pátek 25. května 2007 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Studenti a studentky našeho gymnázia si připravili krátký kulturní program pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Jany Veselé, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace. Příjemnou náladu ze završení studia umocnilo nádherné počasí.