Maturity 2007

Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 21. května do 24. května 2007. Všech 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno a všichni úspěšně maturitní zkoušku vykonali. Výsledky maturitní zkoušky:

třída VIII. A VIII. B 4. A celkem
počet žáků 27 29 30 86
z toho připuštěných k maturitní zkoušce 27 29 30 86
prospěl s vyznamenáním 17 15 19 51
prospěl 10 14 11 35
neprospěl 0 0 0 0
průměrný prospěch 1, 629 1, 586 1, 683 1, 633

V pátek 25. května 2007 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Studenti a studentky našeho gymnázia si připravili krátký kulturní program pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Jany Veselé, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace. Příjemnou náladu ze završení studia umocnilo nádherné počasí.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).