Maturity 2006

Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 22. května do 25. května 2006. Z celkového počtu 89 žáků maturitního ročníku jich bylo k maturitní zkoušce připuštěno 88. Jeden žák třídy VIII. A byl na konci 2. pololetí hodnocen ze dvou předmětů známkou nedostatečnou. Proto k maturitní zkoušce nebyl v řádném termínu připuštěn.

Výsledky maturitní zkoušky:

třída VIII. A VIII. B 4. A celkem
počet žáků 27 30 32 89
z toho připuštěných k maturitní zkoušce 26 30 32 88
prospěl s vyznamenáním 19 18 13 50
prospěl 7 12 18 37
neprospěl 0 0 1 1
průměrný prospěch 1, 423 1, 658 1, 815 1, 643

V pátek 26. května 2006 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Studenti a studentky našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Jany Veselé.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).