nahled

Matematika s GeoGebrou – workshop

V pátek 31. 3. 2023 naši třídu 2A4 navštívili zástupci VŠB-TUO - Ing. Schreiberová Petra, Ph.D., Mgr. Petr Volný, Ph.D. a RNDr. Jana Volná, Ph.D., aby nás více seznámili s aplikací GeoGebra v rámci projektu „Zlepši si techniku“. Jedná se o aplikaci dynamické matematiky pro studium i výuku. Volně dostupný software zahrnuje grafy funkcí, geometrii, statistiku, 3D a další možnosti. Pro práci v GeoGebře jsme využili nové iPady, zakoupené pro žáky naší školy.

V první hodině jsme s pomocí této aplikace zkonstruovali kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku. V další hodině pak grafy funkcí – lineární, kvadratické a funkci sinus, s využitím posuvníků. Tento interaktivní software byl zajímavým obohacením našich dosavadních znalostí z matematiky. Více informací naleznete na webových stránkách GeoGebra Institutu Ostrava ggi.vsb.cz.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).