Matematický klokan

Minulý pátek na naší škole mohla po dvouleté pauze proběhnout opět tradiční soutěž — matematický Klokan. Soutěže se zúčastnilo kompletní nižší gymnázium a zájemci z gymnázia vyššího. Celkem soutěžilo 323 studentů s těmito výsledky:

Kategorii BENJAMÍN (studenti prim a sekund) ovládl Matěj Fiala z 1B8 s rekordním počtem bodů 116. Na dalších místech se umístili Adéla Kuzmová (rovněž z 1B8) a Pavel Jan Láznička z 1A8. Je zajímavé, že tuto kategorii ovládli studenti o ročník mladší.

V kategorii KADET (studenti tercií a kvart) byl nejlepší Šimon Kučera (4B8 ) s vysokým počtem bodů 114. Na místech druhém a třetím skončili Jakub Salava a František Herman —oba z 4A8.

Kategorii JUNIOR (studenti kvint, sext a prvního a druhého ročníku) vyhrál Matěj Martiník (6B8), následovaný Davidem Winterem (5A8) a Janou Matouškovou (6B8).

V kategorii nejstarších studentů (septimy, oktávy, třetí a čtvrtý ročník), tj. v kategorii STUDENT, zvítězil Aleš Smelík (8A8). Na dalších místech byli studenti LO Chi Mai (7B8) a Martin Šarocký (8A8).

Všem vítězům, ale vlastně všem zúčastněným gratulujeme a věříme, že se jim soutěž líbila.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).