nahled

Maraton v četbě Dona Quijota

Queridos participantes: Muchas gracias por vuestro interés y entusiasmo al conocer y leer el libro de Don Quijote. Fue una hora muy agradable y un gran placer para mí.

Después de la lectura hicisteis también un pequeño concurso dedicado al tema del ingenioso hidalgo y su autor. En este concurso han ocupado el primer puesto los estudiantes de 2A4, Lucie Adamíčková, Jana Vývodová y Vítek Valenta. Comparten el segundo puesto las chicas de 7A8, Aneta Petrová, Majda Hajdučková y Lucie Ježová. El tercer puesto lo han ocupado los dos grupos de 4B8 y 4A8.

Ganadores, pasad, por favor, por el despacho 110 para recoger vuestros premios dulces.

Erika Kopečková

Dne 23. 4. 2015 se na našem gymnáziu konala akce s názvem „Maraton Dona Quijota“. Jednalo se o předčítání španělské knížky „Don Quijote“ ve španělštině a nakonec i v češtině. Tento maraton se u nás konal poprvé, ale i přesto byla účast hojná. Zúčastnili se ho jak studenti nižšího, tak vyššího gymnázia. Všem se akce líbila a celé čtení zakončila naše nová paní profesorka Esther Mercedes Ramos Luis, která nám svým předčítáním přiblížila, jak krásně španělština zní z úst rodilé mluvčí. Pokud jste se akce nezúčastnili, měli byste se na ni přijít podívat příští rok. Třeba i vás uchvátí Don Quijote a jazyk, v němž byl napsán.

Lenka Tannertová, 6B8

Jakožto jedna z nejmladších účastnic Maratonu Dona Quijota jsem většině textu sice nerozuměla, ale jsem ráda, že jsem svou nervozitu a obavy překonala a odhodlala jsem se předstoupit před publikum a kousek románu přečíst. Moc se mi to líbilo a určitě se přihlásím i příště.

Mariana Zaškolná, 3B8

Ze začátku jsem se bála, ale naštěstí to dopadlo dobře. Jsem ráda, že jsem se nakonec přihlásila a zkusila to. Bylo to příjemné a těším se na příští rok!

Daniela Krejčí, 3B8
Maraton ve čtení
nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).