Literární nadání našich studentů opět slaví úspěchy

Ministerstvo školství letos vyhlásilo celorepublikovou literární a výtvarnou soutěž na téma Evropa ve škole. Soutěž byla několikakolová. Každá škola mohla nominovat pět prací, ty pak soutěžily v okresním, krajském a celorepublikovém kole. Všemi těmito koly se probojovala také naše studentka Hanka Haľamová z 4B8.

Přestože konkurence byla obrovská, její práce s názvem Hudba? – Čarovný otazník oslovila členy poroty a Hanka zaujala místo mezi osmi oceněnými v kategorii 12-14 let, což je obrovský úspěch. Ze všech kategorií studentů do 18 let je Hančina práce jediná z Moravskoslezského kraje, která zabodovala. Prorazili jsme tak jako vítězové nejen mezi ostravskými gymnázii, ale mezi všemi školami Moravskoslezského kraje vůbec. A to už je pádný důvod ke gratulaci.

Slavnostní vyhodnocení celé soutěže se koná 29.–30. 5. 2014 v Pardubicích. Kromě ocenění na Hanku čeká také bohatý program – prohlídka města a pardubického zámku, setkání s herci Východočeského divadla, prohlídka Galerie města Pardubic, plavba lodí Arnošt po Labi a mnoho dalšího. Hance, ale i všem našim ostatním studentům, kteří se pokoušejí prosadit na poli literárním, přejeme mnoho dalších úspěšných textů.

A abychom zmínili všechny úspěchy našeho gymnázia z oblasti slohové, tentokrát zejména publicistické, nemůžeme opominout, že naše škola byla zařazena mezi tři školy s nejúspěšnějšími texty v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny. Také zde se zapojovaly školy v celém Moravskoslezském kraji, a proto si tohoto ocenění velmi vážíme. Je vidět, že naši studenti mají k psaní a literatuře vztah, a celá předmětová komise českého jazyka je na výtvory svých studentů hrdá.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).