Literární jazyková soutěž GATE

V listopadu proběhlo na našem gymnáziu školní kolo literární jazykové soutěže GATE pořádané Jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion a určené studentům třetích ročníků středních škol, do kterého se u nás zapojilo 9 soutěžících. Cílem soutěže je rozvinout zájem studentů o četbu knih v anglickém jazyce.

Úkolem soutěžících bylo ve stanovené době přečíst román ve zjednodušené podobě (letos to byl román Charlese Dickense The Great Expectations) a na úrovni školního kola se pokusit uspět v krátkém písemném testu. V městském kole, do kterého postoupily Barbora Štembírková a Veronika Valentová, obě ze 7B8, museli soutěžící nejdříve zdolat písemnou část prověřující znalosti románu pokud jde o postavy, děj a slovní zásobu, v esejistické části pak celkové porozumění dílu a v závěrečné ústní části absolvovat krátkou konverzaci s porotou.

Obě naše studentky reprezentovaly školu výborně, Veronika Valentová se stala absolutní vítězkou. K dosaženému úspěchu gratulujeme a doufáme, že v příštích letech se tato soutěž setká u studentů s ještě větším zájmem.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).