Lingvistická olympiáda 2021

Ve druhém listopadovém týdnu se uskutečnila lingvistická olympiáda. Zadání úkolů bylo opět víc než nesnadné. Účastníci měli za úkol poprat se opět s celou řadou exotických jazyků, přemýšlet nad jejich hláskoslovím, gramatickými zákonitostmi, větnou skladbou...

Letos byly na programu jazyky fidžijština, waama, bráhmí, gumatjština a pukapukština. Nejlépe se s úkoly poprali tito studenti:

  • 1. Vendula Sýkorová (6A8), Amálie Sojčáková (6B8) – 36 bodů
  • 2. Gabriela Mačudová (8A8) – 35 bodů
  • 3. Matěj Neděla (8B8) – 34,5 bodů

Vítězům gratulujeme a postupujícím držíme pěsti do regionálního kola.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).