Lingvistická olympiáda

21. listopadu se zhruba 60 studentů našeho gymnázia rozhodlo potrápit mozkové závity, vyzkoušet si svůj jazykový cit a logické uvažování a vrhli se na lingvistickou olympiádu. Úkoly byly opět víc než nesnadné a vyžadovaly velkou soustředěnost. Na úvod se studenti museli poprat se sundským písmem a názvy indických měst. Následně je čekaly zdánlivě jednoduché číslovky, ovšem v gáwríjštině, tedy v jazyce používaném v severopákistánských horských vesnicích. Třetí úkol se týkal řeckých toponym. Hlavu mnohým zamotala i lugandština, jazyk, jenž má 5 milionů mluvčích, zejména v Ugandě. A pomyslnou třešinku na dortu představovala abcházština. Že není možné překládat z češtiny do abcházštiny, když jste daný jazyk nikdy neviděli? Naši studenti dokázali, že to možné je.

A jak si naši studenti s úkoly poradili? Aby se člověk stal úspěšným řešitelem, musel dosáhnout 32 bodů. O nesnadnosti olympiády svědčí i to, že se daného bodového skóre podařilo dosáhnout letos jen třem studentům.

1. místo: Iva Buchtová (5B8) – 39 bodů
2. místo: Martin Hrubý (5B8) – 37 bodů
3. místo: Veronika Gromnicová (4A4) - 33 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a jsme zvědavi, jak obstáli v celorepublikové konkurenci a kdo z nich postoupí do krajského kola.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).