ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Liên hệ

 Tran Thi Quynh Trang,
22. 01. 2011
  • Článek v českém jazyce
  • This article is also available in English
  • Dieser Artikel auch auf Deutsch
  • Artículo en español
  • Cet article est accessible aussi en français
  • Эта статья доступна тоже по-русски
  • Có thể đọc tiếng Việt

Địa chỉ trường:

Františka Hajdy 1429/34
700 30, Ostrava-Hrabůvka

Điện thoại:


mapa

www:

http://www.ghrabuvka.cz

e-mail:


Giờ làm việc của Văn phòng:

Thứ hai – Thứ sáu: 7:30–14:00 (có thể hẹn ngoài giờ)

Tài khoản ngân hàng của trường:

Komerční banka, č. ú. 16933761/0100

Số trường:

00842745