Liên hệ

Địa chỉ trường:

Františka Hajdy 1429/34
700 30, Ostrava-Hrabůvka

Điện thoại:


mapa

www:

http://www.ghrabuvka.cz

e-mail:


Giờ làm việc của Văn phòng:

Thứ hai – Thứ sáu: 7:30–14:00 (có thể hẹn ngoài giờ)

Tài khoản ngân hàng của trường:

Komerční banka, č. ú. 16933761/0100

Số trường:

00842745
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).